2006-03-25

Mannerlaattojen ajelehtiminen
Aktivistitutkimus, geopolitiikasta geopoetiikkaan

Brian Holmes

Kääntänyt: Eetu Viren

Just doing it

Jos haluat saada aikaan mitään tällaisen tutkimuksen tapaistakaan, ei kannata odottaa paljoakaan apua olemassa olevilta instituutioilta. Suurimmalla osalla on riittävästi tekemistä yrittäessään sopeutua uusliberaalin johtamisen diktaatteihin; ja parasta, mitä saatoimme tehdä ensimmäisen suuren yhteisen kritiikkikierroksen hyväksi oli kaapata muutama niiden tyypeistä, ottaa haltuun hieman niiden resursseja. Lisäksi ne avoimet ikkunat, jotka vielä ovat olemassa, tulevat luultavasti kuitenkin sulkeutumaan uuskonservatiivisen käänteen myötä. Itseorganisoituneitten ryhmien täytyy käynnistää kollektiivinen oppimisprosessi sosiaalisen atomisoitumisen ja taloudellisen orjuuttamisen vaikutuksista - ennen kaikkea, uusi ymmärrys nykyisen vieraantumisen muodoista - ja niiden täytyy tutkia reaktioita näihin trendeihin, ovat ne sitten vahvasti negatiivisia (aiemmin demokraattisten yhteiskuntien fasistinen ja rasistinen sulkeuma) tai positiivisia ja eteenpäin katsovia (aktivistien interventiot, uusien yhteiskunnallisen itsehallinnan tapojen keksiminen, kulttuuriset uudelleenorientaatiot, ekologisesti kestävät kehityksen muodot). Kritiikin toinen tavoite on nostaa keskustelun ja sitoutumisen tasoa kulttuuri- ja taidesektoreilla - yhteiskunnallisen ilmaisemisen elämänvoimaisessa mediassa - joilla narsistinen sokeus nykyisten olosuhteittemme väkivallalle on yhä normi. Mutta kaikkein tärkein päämäärä on auttaa käynnistämään uudelleen aktivistiliikehdintöjä, jotka olivat niin lupaavia vuosituhannen vaihteen tienoilla. "Apu" on oikea sana tässä kohtaa, sillä aktivismin alueella intellektuelleilla ei ole mitään etuoikeuksia. Aktivistitutkijat voivat auttaa kriisin lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin analyysissa tutkimalla ja keksimällä uusia intervention tapoja mikropoliittisella laajuustasolla, jolla jopa suurimmat yhteiskunnalliset liikkeet syntyvät.

Kuka kykenee pelaamaan tätä suurta peliä?

Kuka tahansa, joka pystyy liittymään itsenäisten tutkijoiden yhteenliittymään tai muodostamaan sellaisen. Millaisia ovat pelin osat, pelikentät, panokset ja säännöt? Millaiset hyvänsä ryhmäsi katsoo tuottavimmiksi ja tarttuvimmiksi. Miten peli jatkuu, kun pallo lentää ulos kentältäsi? Yhteenliittymien yhteenliittymän yhteisen tapaamisen kautta, kollektiivisten toimintojen, positioiden, projektien ja julkaisujen kautta. Ja kaikkein tärkein asia, kuka voittaa? Kuka hyvänsä, joka kykenee aikaansaamaan todellista vastarintaa inhimillisen rinnakkainelon alaspäin suuntautuvalle pyörteelle 2000-luvun alkaessa.

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.