Vintage

Mitä sitä onkaan tultu tehtyä... Historiaa?

2003-11-03 - Näkymättömiä kansalaisia ja itsehallittuja sosiaalikeskuksia (PR)

Monissa Euroopan maissa ovat viimeisten vuosien aikana yleistyneet uudet tavat olla mukana vaikuttamassa yhteiskunnalliseen tilanteeseen ja omaan elämään. Ihmiset ovat rakentaneet uusia toimintamuotoja ja toimintapaikkoja, jotka tunnetaan nimellä itsehallitut sosiaalikeskukset. Tällaisia tiloja esiintyy kaikkialla sekä Länsi- että Itä-Euroopassa. Varovaisen arvion mukaan näitä olisi olemassa tällä hetkellä noin 5OO, mutta on melkein mahdotonta pitää kirjaa kaikista tiloista, koska uusia syntyy jatkuvasti, vanhoja häädetään pois tai ne muuten vain lopettavat toimintansa tai siirtyvät muualle.

[Julkaistu alunperin Megafonissa #1]

2003-04-23 - Kutistuva yhteiskunta (Ghassan Hage)

Lontoossa pitämässään luennossa slovenialainen filosofi ja psykoanalyytikko Slavoj Zizek pohdiskeli (80-luvun) brittiläisen vasemmiston kyvyttömyyttä tehdä lovea Margaret Thatcherin vaalivetovoimaan työväenluokkien keskuudessa, kyvyttömyyttä johon kuului tyypillisenä strategiana korostaa tämän politiikan aiheuttamia massiivisia epätasa-arvoisuuksia. Zizekin mielestä tässä keskittyneisyydessään vaurauden, hyödykkeiden ja palveluiden jakamisen epätasa-arvoisuuksiin oppositio jätti ulos näköpiiristään juuri sen alueen, jossa Thatcherin vahvuus asusti: hänen kykynsä jakaa "fantasiaa". "Fantasia" on tässä psykoanalyyttinen käsite, joka kuvaa sellaista yksilöiden subliminaalisten (ns. ärsytyskynnyksen alapuolisten) uskomusten yhdistelmää, joka saa nämä tuntemaan, että elämällä on tarkoitus, merkityksekäs tulevaisuus.

[Artikkeli julkaistu alunperin Make-world -festivaalin (Make-world) lehdessä ja käännöksenä Megafonin vanhoilla verkkosivuilla.]

2003-02-07 - Teesejä työstä, "kansalaisyhteiskunnasta" ja yhteiskunnallisesta emansipaatiosta (Norbert Trenkle)

Työn tulevaisuutta käsittelevässä seminaarialustuksessaan Norbert Trenkle pohtii työtä ja radikaalin yhteiskunnallisen emansipaation perspektiiviä. Onko utopistista ajatella, että kansallisvaltioiden hajoamisesta ja kansallisvaltiollisen solidaarisuuden purkautumisesta sekä uuden yhteisöllisyyden ja yhteiskunnallisuuden vastatendensseistä kehittyy radikaaliliikkeitä, jotka tavoittelevat jälleen "mahdotonta": työn, valtion, markkinoiden ja politiikan ylittämistä uuden vuosituhannen keinoin ja järjestelyin?

[Julkaistu alunperin Megafonin entisillä verkkosivuilla.]

2003-02-07 - Nomadisen vastarinnan lyhyt oppimäärä (Markus Termonen, Miikka Pyykkönen, Tom Kettunen)

Akateemisella naisliikkeellä on maailmassa jo pitkä historiansa. Aina Simone de Beauvoirin tai Virginia Woolfin päivistä asti ovat feministit eri lähtökohdista teoretisoineet ja problematisoineet naiseutta, mieheyttä, sukupuolten välistä eroa, naisen asemaa ja ihmisen subjektiviteetista tuotettuja totuuksia. Toisin sanoen erityisesti sukupuoleen kiinnittyviä vallan käytön muotoja. Feministifilosofi Rosi Braidotti kuuluu niihin feministeihin, jotka ovat erityisesti kiinnittäneet huomiota siihen, kuinka ihmisten olemuksia ehdollistetaan ja tuotetaan heistä kielellisesti tuotetuissa tiedollisissa kategorioissa.

[Julkaistu alunperin lyhennettynä Megafonissa #5]

2003-02-07 - DRUGS ARE BAD, okay!? (Counselor Mackay)

Kuten muillakin päihteillä, on niin sanotuilla huumeillakin terveydellisiä haittavaikutuksia. Kuten muidenkin päihteiden suhteen, ei osalla niin sanottujen huumeiden käyttäjistä pysy homma hanskassa. Mutta...

[Julkaistu alunperin Megafonissa #3.]

2003-02-07 - Haluatko taidetähdeksi? (Marko Pyhtilä)

Kyllästyttääkö harmaa arki? Himottaako kuuluisuus? Iltapäivälehtien lööpit, loputtomat jetset-bileet, ilmainen viina ja huumeet tai tarjolla oleva irtoseura? Ellet ole isoryntäinen hyvinmuodostunut blondi, ja kuvittelet että sinulla on jotain muutakin korvien välissä kuin uusin Nylon Beat -albumi, ehkäpä sinun kannattaisi ryhtyä nykytaiteilijaksi.

[Julkaistu alunperin Megafonissa #2]

2003-02-07 - Paluu tulevaisuuteen (Toni Negri)

Antonio Negri on vuosikymmenien ajan vaikuttanut yhteiskunnallinen toimija ja teoreetikko, joka istuu tällä hetkellä vankilassa Roomassa. Tarkempia tietoja Negristä löytyy Kaurapuuron numerosta 15. Negrin viimeisin teos on yhteistyössä Michael Hardtin kanssa kirjoitettu Empire (Harvard University 2000), joka on analyysi jälkiteollisen ajan imperiaalisesta, kapitalistisesta vallasta sekä toisaalta sille vaihtoehtoista globalisaatiota rakentavista subjekteista. Tämä laaja artikkeli on käännös Michael Hardtin toimittamasta kirjoituksesta Back to the Future, joka perustuu Negristä vuonna 1997 Pariisissa tehtyyn videohaastatteluun. Tuolloin Negri oli yhä maanpaossa Ranskassa. Artikkeli tarjoaa katsauksen eräisiin Negrin tuotannon keskeisiin alueisiin kuten työn ja kollektiivisen toiminnan luonteen muutokseen.

[Julkaistu alun perin lyhennettynä Megafonin nrossa 3]