2003-04-02

Nauti Zizekistäsi!

Robert S. Boynton

Kääntänyt: Markus Termonen

OPISKELIJAT on helppo saada sietämään professoreidensa omituista käyttäytymistä, mutta Zizekillä saattaa olla vähemmän onnea kriitikoilta piileksimisessä, kun The Ticklish Subject julkaistaan tänä talvena. Aivan kuten hän kerran näki Jugoslavian maana, joka oli johtajiensa kyynisesti epäpolitisoima, samalla tavoin Zizek uskoo nyt, että konservatiivit, liberaalit ja radikaalit ovat tehokkaasti tukahduttaneet aidon politiikan lännessä. Hän väittää, että nykyinen aikakausi on epäilemättä "post-poliittinen". Politiikan sijaan, hän kirjoittaa, meillä vallitsee paljolti konfliktiton "valistuneiden teknokraattien (taloustieteilijöiden, julkiseen mielipiteeseen erikoistuneiden...) ja liberaalien multikulturalistien yhteistyö", jossa nämä neuvottelevat sarjasta kompromisseja, jotka esiintyvät "universaalina konsensuksena" - mutta epäonnistuvat sen heijastamisessa.

Blairin uudet labour-puoluelaiset ja Clintonin uuden demokraatit ovat vain viimeaikaisimpia epäpolitisoituja poliittisia puolueita, jotka ovat tehneet "mahdollisen taiteesta" kohtuullisen mantransa. Zizek esittää myös syytöksen, jonka mukaan seksuaalinen ja etninen identiteettipolitiikka "sopii täydellisesti epäpolitisoituun käsitykseen yhteiskunnasta, jossa jokaisesta erityisestä ryhmästä 'tehdään tili' ja jossa jokaisella näistä on täsmällinen (uhrin) status, affirmative action -ohjelmien tai muiden yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta takaavien keinojen kautta tiedostettuna." Tyydyttämällä epäkohtia erityisille ryhmille suunnattujen ohjelmien, kuten affirmative actionin kautta, estää suvaitseva, liberaali vakiintunut valta aidosti universaalin - ja Zizekin määritelmän mukaan, oikeasti poliittisen - impulssin nousemisen esiin. Zizekin mielestä kaikki menestyksekkäät ideologiat toimivat samalla tavalla. Jos amerikkalaistyylinen kuluttajakapitalismi on tullut jugoslavialaisen marxismin tilalle vihollisena, taistelu on yhä sama: luoda ehtoja sille mitä hän kutsuu "oikeaksi politiikaksi", epäselvästi määritetty mutta syvästi urhoollinen ja luontaisesti universalistinen impulssi, jossa annettu yhteiskunnallinen järjestys ja sen valtaintressit epästabilisoidaan ja kumotaan. "Autenttinen politiikka on mahdottoman taidetta", hän kirjoittaa. "Se muuttaa juuri sen suureet mitä pidetään 'mahdollisena' olemassa olevassa asetelmassa."

Tämä on ylevä visio, mutta kun Zizek kääntyy historiaan, hän löytyy vain ohikiitäviä esimerkkejä aidosta politiikasta toiminnassa: muinaisessa Ateenassa, kolmannen säädyn julistuksissa Ranskan vallankumouksen aikaan, puolalaisessa Solidaarisuus-liikkeessä ja Itä-Saksan viimeisissä, juovuttavissa päivissä ennen muurin kaatumista, ja kun väkijoukut lakkasivat huutamasta "Wir sind das Volk" ("Me olemme kansa!") alkaen huutaa "Wir sind ein Volk" ("Me olemme yksi kansa"). Muutos määräisestä epämääräiseen artikkeliin, Zizek kirjoittaa, merkitsi "hetkellisesti autenttisen poliittisen avautuman päätöstä, demokraattisen liikevoiman haltuunottoa työntöön kohti Saksan uudelleenyhdistymistä, mikä tarkoitti uudelleenliittymistä läntisen Saksan liberaali-kapitalistiseen poliisi/politiikkajärjestykseen.

Poliittisten periaatteidensa artikuloimiseksi Zizek pyrkii syntetisoimaan kolme epätodennäköistä - ehkäpä yhteensopimatontakin - lähdettä: Lacanin ajatuksen subjektista "puhtaana tyhjiönä" joka on "radikaalisti epäjärjestyksessä" suhteessa maailmaan, Marxin taloustieteen ja Paavalin vakaumuksen että universaali totuus on ainoa voima, joka tunnistaa partikulaarisen tarpeet. Zizek pitää itsensä nimittämisestä "paavalilaiseksi materialistiksi", ja hän ihailee Paavalin voimakasta visiota. Hän uskoo, että postpoliittinen umpikuja voidaan rikkoa vain eleellä, joka heikentää "kapitalistista globalisaatiota universaalin totuuden näkökulmasta samoin kuin paavalilainen kristinusko teki globaalille Rooman imperiumille". Hän lisää: "Minun unelmani on yhdistää vallankumouksellinen yhteiskunnallinen asenne ja äärimmäisen synkkä, pessimistinen usko siihen, että elämä on pohjimmiltaan kamalaa sekä sattumanvaraista."

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.