2008-05-23

Manifesti alistumattomille opiskelijoille

Toimitus

4. Luokkataistelu tutkintotehtaassa

Koska opiskelijat eivät ole mitätön marginaaliryhmä, vaan eräs yhteiskunnan luovimmista ja tuottavimmista ryhmistä, on opintorahakeskustelun jatkaminen sosiaalihuollon ja köyhäinavun kielellä täysin toivotonta ja turhaa. Meidän ei tule nousta kapinaan siksi, että olemme liian köyhiä vaan siksi, että olemme liian rikkaita. Liian rikkaita mätänemään vakituisen, mekaanisen palkkatyön vankeudessa. Liian rikkaita, jotta meidän pitäisi ottaa lainaa, siis todellisuudessa antaa ilmaista luottoa kapitalisteille, antaa kaikki osaamisemme ja sosiaalisten suhteittemme rikkaus ilmaiseksi heidän käyttöönsä ja vielä maksaa siitä korkoa...

Byrokraatit ja isoisät yrittävät vedättää meitä sillä, että prekaarisuus on ohimenevää, että valmistumisen jälkeen koittaa vakituisen palkkatyön autuus, suunnattomat tulot ja runsaskätiset etuudet. Tämä sotii kuitenkin vahvasti kaikkien opiskelijoiden omakohtaista kokemusta vastaan. Kuka tahansa tajuaa, että maailma on muuttunut. Vain 29 prosenttia Helsingin yliopiston opiskelijoista on nostanut lainaa ja heistäkin suurin osa pelkästään suoranaisesta toimeentulon pakosta.

Niinpä eriytyneen eturyhmäkamppailun sijaan opiskelijoiden olisi kyettävä rakentamaan yhteisiä taisteluita ja yhteisiä poliittisia tavoitteita muiden prekaarissa asemassa olevien tiedon tuottajien kanssa. Kun oppimisesta on tullut elinikäistä ja opiskelu tapahtuu pelkkien oppilaitosten sijaan kaikkialla yhteiskunnassa, on taistelut vietävä kaikkialle yhteiskuntaan ja levitettävä koskemaan koko elämän aikaa, sen itsenäistä hallintaa ja omaehtoista määrittelyä. On alettava vaatia perustuloa, joka vapauttaa "työmarkkinoiden käytettävissä olemisesta" ja antaa mahdollisuuden aitoon elinikäiseen oppimiseen.

Perustulo tarkoittaa oikeutta elää metropolissa palkkatyöstä riippumatta. Sen vuoksi sen täytyy sisältää tarpeeksi suuren tulonsiirron lisäksi ilmainen koulutus, ilmainen joukkoliikenne, kohtuullinen asuminen, ilmaiset kulttuuripalvelut ja oleskelutilat. Perustulo on tiedon ja sosiaalisten suhteiden tuottajien itsenäisyyden ja elämänhallinnan suojelemista kapitalistien haltuunottopyrkimyksiä vastaan.

Ympäri maailmaa ovat opiskelijat viime vuosina nousseet puolustamaan oikeutta ilmaiseen koulutukseen, oikeutta tietoon, oikeutta toimeentuloon. Kiihkeistä ja kauniista mellakoistaan huolimatta eivät esimerkiksi ranskalaiset opiskelijat ole kuitenkaan vielä kyenneet tuomaan esiin mitään positiivisia, rakentavia ratkaisuja prekaarin työvoiman itsenäisyyden lisäämiseksi. Kenties me täällä pohjoisessa, sen sijaan että aina näytämme mallia Nokian ja muiden yritysten nöyristelyssä, koulutuksen sovittamisessa elinkeinoelämän vähäisimpiinkin vaatimuksiin, voisimme kerrankin näyttää mallia alistumattomuudessa, rohkeudessa ja uudenlaisen yhteiskunnan perusteitten rakentamisessa...

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.