2008-04-11

Uudet työväentalot

Jukka Peltokoski, Mikko Jakonen

Uudet työväenorganisaatiot

Kuten suoran toiminnan liikkeet kautta aikojen, myös talonvaltausliike on joutunut kohtaamaan valtajulkisuuden ahdistavuuden. Uudet urbaanit voimat eivät käyttäydy säädyllisesti tai siveellisesti. Niiden protestit ilmentävät niiden omia lähtökohtia, jotka ovat jotain ihan muuta kuin porvarillinen järjestys toisesta city-maasturista, vakaasta työurasta ja rauhallisista eläkevuosista unelmoivan keskiluokkansa kera toivoisi. Urbaanit protestit näyttävät, kuulostavat, tuntuvat, maistuvat ja haisevat urbaanilta tilalta ja sellaisilta urbaaneilta voimilta, jotka liikkuvat suvereenisti kaupunkitilassa mutteivät tyydy kuriositeeteiksi tai kulisseiksi kapitalistien olohuoneeseen.

Talonvaltauksia ei tule tulkita vähemmäksi kuin uusien työväentalojen konkreettisiksi rakennusprosesseiksi. Samalla tavalla kuin teollinen työvoima vaati oikeuksia sosiaalitiloihin, järjestäytymiseen, puolueeseen, työväentaloihin, yleiseen terveydenhoitoon ja sosiaaliturvaan ja muihin julkisiin palveluihin, vaatii uusi työvoima nyt uusia commonseja, yhteisyyden ja yhteisomistuksen muotoja. Toisaalta uudet vaatimukset nousevat globalisoituneiden ja verkostomuotoistuneiden työprosessien tasolta oikeuksina kaikille avoimeen kaupunkitilaan, vapaaseen liikkuvuuteen ja tiedonvälitykseen, yksilön vapaaseen yhteiskunnalliseen kehitykseen ja itsemääräämiseen sekä ilmaisuvapauteen ymmärrettynä olennaisesti vapaan kulttuurituotannon mielessä. Tällaiset oikeudet suojelevat ennen kaikkea vapautta erilaisten yhteisöllisten ja organisatoristen kokeilujen tekemiseen.

Siksi juuri talonvaltaukset ovat uusien commonsien keskiössä. Ne tekevät mahdolliseksi uudet tavat organisoida yhteistyötä ja tavaratuotantoa, opiskelua ja uusintamista aina vapaa-ajan viettoa, kulttuurituotantoa ja kulutusta myöten. Uudet työväentalot ovat olennaisesti uusia kulttuurikeskuksia, sillä ne ilmentävät suoraan yhteisöllisten ja organisatoristen kokeilujen rikkautta ja innovatiivisuutta. Tässä mielessä niistä voisi tulla jopa eräänlainen elävä suoran toiminnan "puolue", jossa jokaisella jäsenellä olisi oma tapansa olla ja toimia osana verkostomaisesti organisoituvaa kokonaisuutta.

Kansalaisten jälkeen tulevat epämääräisesti koostuneet väkijoukot. Uudet työväentalot ovat tämän multitudon itseorganisaation seuraava askel. Ei ole epäilystäkään, etteikö taistelusta olisi tulossa pitkä.


Ilmoitus eurooppalaisen toimintapäivän tapahtumista Jyväskylässä ja muualla Suomessa

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.