2006-08-21

EuroMayDay avasi taistelun uudesta työstä
Perustulo vs. workfare

Toimitus

Makasiinien yhteenotto ilmaisi kontrollivihaa

EuroMayDay-mielenosoituksen jälkeen makasiineilla pidetyt bileet johtivat yhteenottoon poliisin kanssa. Vaikka tapahtumat eivät liity suoraan mielenosoitukseen, myös ne on nähtävä prekariaatin vastarinnan näkökulmasta.

Makasiinien purkaminen ja korvaaminen Musiikkitalolla on esimerkki kaupunkitilan yhdenmukaistamisesta. Se ilmaisee pyrkimyksiä, joilla rajoitetaan ihmisten mahdollisuuksia rakentaa itsenäisesti julkista kaupunkitilaa ja korvataan sitä ylhäältä päin tuotetulla kaupallisten intressien mukaisella hygieenisellä kaupunkitilalla. Bileillä ei ollut julkilausuttuja poliittisia vaatimuksia, mutta jokainen makasiineilla juhlinut ymmärsi varmasti bilepaikan yhteiskunnallisen merkityksen: kamppailun kaupunkitilan hallinnasta. Makasiinien purkuun oli vappuna aikaa vain viikon verran.

Makasiinien bileissä olleet ovat kuvailleet illan tunnelmaa poikkeuksellisen ylistävin sanoin. "Parhaat bileet koskaan", kiteyttää illan mielialan. Mielenosoittajien lisäksi makasiineille kokoontui ihmisiä kaikenlaisten kaupunkilaisten joukosta. Väkivaltaa esiintyi vasta siinä vaiheessa, kun poliisit vyöryivät paikalle. Juhlijoiden puolelta väkivalta oli itsepuolustusta, joka on ymmärrettävä moniarvoisen ja vapaan kaupunkitilan puolustamisena sotilaallisesti suoritettua viranomaishyökkäystä vastaan.

Epäilemättä puolustuksen käyttövoimana olivat kokemukset nöyryyttävistä ja mielivaltaisista viranomaiskontrolleista. Miten muuten voimme ymmärtää sitä, että poliisien vyöryttäessä joukkojaan makasiineille juhlijoita nousi vastarintaan silmiään räpäyttämättä? On myös huomattava, ettei vastarinta noussut aktivistien taholta, vaan siihen osallistui moninainen joukko juhlijoita.

Sisäministerin väitteet mellakan suunnitelmallisuudesta osoittautuivat nopeasti tuulesta temmatuiksi ja ilmeisen tarkoitushakuisiksi. Sen sijaan voimme todeta, että nähdyn konfliktin taso oli määritetty jo ennen makasiineja niissä viranomaiskohtaamisissa ja yhteiskunnallisissa jännitteissä, joita ihmisillä on jokapäiväisen elämänsä puitteissa. Niin työvoiman hallinnointiin kuin kaupunkitilan hallintaan liittyvät kontrollipyrkimykset ja nollatoleranssiohjelmat voivat tuottaa arvaamattomia vastareaktioita. Oikeudettomaan tilaan ajetusta elämästä ei välttämättä nouse vain "oikeusvaltion" pelisääntöjen mukaista vastarintaa.

Uuden työn liike

Vapun jälkeisessä tilanteessa on avautunut todellinen mahdollisuus "uuden työn liikkeen" syntymiselle. On selvää, ettei tämänvuotinen EuroMayDay ollut "aktivistitapahtuma" eikä se myöskään ollut nuorisotapahtuma. EuroMayDayn ottivat omakseen useat sadat ihmiset, jotka eivät yleensä käy mielenosoituksissa tai vappumarsseilla. Prekarisaatio ei ole vain nuorison, vaan koko yhteiskunnan ongelma. Tästä yhtenä osoituksena on se, että EuroMayDayn herättämän julkisuuden myötä olemme saaneet paljon yhteydenottoja eri-ikäisiltä.

Yllättävilläkin tahoilla on EuroMayDayn myötä alettu puhua jopa luokkataistelun paluusta. Luokka poliittisena subjektina voi kuitenkin syntyä vasta yhteisen taistelun myötä. Sen vuoksi nyt vaaditaan ennen kaikkea kykyä muodostaa liittoumia, joiden moneudesta syntyy "uuden työn liike".

Poliisi ja valtamedia ovat yrittäneet löytää keskitettyä organisaatiota. Sellaista ei ole, emmekä sellaista kaipaa. Haluamme sen sijaan kannustaa ihmisiä verkostoitumaan omaehtoisesti erilaisten projektien ympärille. Prekariaatti on moneus, ja niin ovat myös prekariaatin kamppailut. Tarvitaan lisää tilanteita, joissa erilaiset prekaarit voivat liittyä yhteen. Keskeisellä sijalla ovat yhteiset kamppailut siirtolaisten kanssa. Tarvitaan myös uudenlaista ay-toimintaa vastavoimaksi työnantajien mielivallalle.

Tarvitaan yhteiskunnallista liikettä, joka kykenee edistämään ihmisten yhteistoiminnallisten verkostojen itsenäisyyttä suhteessa pääomaan ja luomaan painetta yhteisesti tuotetun yhteiskunnallisen rikkauden uudelleen jakamiseksi.

Helsingin EuroMayDay-verkosto ja verkkolehti Megafoni


* Manifesti julkaistu aiemmin Nuorisotutkimusverkoston verkkojulkaisussa Prekaariruoska: http://www.nuorisotutkimusseura.fi/prekaariruoska.pdf

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.