2006-06-11

Oikeutta siivoojille
Haastattelussa Valery Alzaga

Miika Saukkonen

Justice for Janitors goes global

Kampanjanne on nyt leviämässä myös Eurooppaan. Kerro siitä.

Kampanjamme menestys johti siihen, että monet eurooppalaiset liitot ottivat meihin yhteyttä ja pyysivät apua. He sanoivat haluavansa tehdä jotain vastaavanlaista Euroopassa.

Sovellamme Justice for Janitorsin organisointimallia nyt Lontoossa ja Haagissa. Nämä ovat vielä kokeiluja, koska malleja ei voi välttämättä siirtää sellaisenaan paikasta toiseen. Yhteistä on kuitenkin se, että siirtolaiset ovat jälleen muutoksen keskeinen moottori.

Lontoossa aloimme organisoida siivoojia, jotka siivosivat Deutsche Bankin tiloja. Heidän työnantajanaan oli hyvin ay-vihamielinen yhtiö nimeltä Lancaster. Jotta saimme Lancasterin muuttamaan toimintaansa, meidän piti painostaa Deutsche Bankia. Laitoimme liikkeelle lentolehtisiä, joissa kerrottiin siivoojien aikeista järjestää mielenosoitus Deutsche Bankia vastaan. Tiedotimme siitä myös medialle. Tunnin sisällä Deutsche Bank soitti meille sanoen, että please, älkää tehkö tätä, puhutaan asiasta. Tähän asti siivoojat saivat 5 puntaa tunnissa, mikä tarkoittaa Lontoossa köyhyyttä, ei sillä tule toimeen. Seuraavana päivänä siivoojat saivat 6 puntaa tunnissa. Uusi sopimus on nyt työn alla.

Pyrimme edistämään siirtolaisten oikeuksia osana liikettä globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Meillä on voima, jolla voidaan jakaa uudelleen rahat näiltä eri yhtiöiltä siirtolaisille, jotka auttavat lopulta kehittämään köyhempiä maita. Raha, joka siirtyy siirtolaisille, on suuri tulonlähde kehitysmaille. Meksikossa toiseksi suurin tulonlähde öljytulojen jälkeen on Yhdysvalloissa työskenteleviltä siirtolaisilta tulevat rahalähetykset. Filippiineillä ja Marokossa siirtolaisten rahalähetykset muodostavat suurimman tulonlähteen. Kun puolustat siirtolaisten oikeuksia, et puolusta vain työntekijän oikeuksia, kyse on myös varallisuuden jaosta ja globaalista oikeudenmukaisuudesta.

Lyhyempi Valery Alzagan haastattelu on julkaistu Palvelualojen ammattiliiton PAM-lehdessä 21.4.2006.

Justice for Janitors -kampanjasta internetissä:
http://www.seiu.org/property/janitors/index.cfm

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.