2006-04-28

Yhteiskuntaruumis ja prekarisaatio
Hoivaajien lakko

Mikko Jakonen


Viitteet

[1] Teksti perustuu Vasemmistonuorten tilaisuudessa pidettyyn alustukseen Tampereella 4.2.2006. Hoivatyön muutoksista katso myös erityisesti Katja Tuomisen artikkeli Perustulo.Nyt-lehdessä.
[2] Salisbury 2000, 66-68.
[3] Salisbury 2000, 66-68 ja 125-126.
[4] Salisbury 2000, 125-126.
[5] Katso tarkemmin More 1997, 39-43.
[6] Katso Marx 1979, 640-683.
[7] Katso biopolitiikan synnystä yleisesti Foucault 2005 ja biovallan mekanismeista Foucault 2000.
[8] Katso esimerkiksi Deleuze 2005a; Holvas & Vähämäki 2005; Hardt & Negri 2005, Lazzarato 2005.
[9] Mielivallasta katso Virtanen 2005.
[10] Katso tästä siirtymästä Negri & Hardt 2005 ja Jakonen, Peltokoski, Virtanen, Vähämäki 2005.
[11] Katso Negri & Hardt 2005 ja Rajanti 2006
[12] Katso esimerkiksi Vähämäki 2003.
[13] Uudesta työstä katso Jakonen, Peltokoski, Virtanen 2006.

Kirjallisuus

Anonyymi 2006: "En jaksa enää olla sijainen". Mielipidekirjoitus osoitteessa: http://perheklubi.net/index.php?showtopic=38812. Luettu 3.2.2006.
Deleuze, Gilles 2005: Jälkikirjoitus kontrolliyhteiskuntiin. Suomentanut Jussi Vähämäki. Teoksessa Deleuze, Gilles 2005: Haastatteluja. Tutkijaliitto: Helsinki.
Deleuze, Gilles 2005: Kontrolli ja muutos. Suomentanut Anna Helle. Teoksessa Deleuze, Gilles: Haastatteluja. Tutkijaliitto: Helsinki.
Foucault, Michel 2000: Tarkkailla ja rangaista. Suomentanut Eevi Nivanka. Otava: Helsinki.
Foucault, Michel 2005: Naisance de la biopolitique. Cours au Collège de France 1978-1979. Gallimard. Seuil: Paris.
Hardt, Michael & Negri, Antonio 2005: Imperiumi. Suomentaneet Arto Häilä, Mika Ojankangas, Taina Rajanti, Olli Sinivaara, Akseli Virtanen ja Jussi Vähämäki. WSOY: Helsinki.
Hobbes, Thomas 1999: Leviathan. Suomentanut Tuomo Aho. Vastapaino: Tampere.
Holvas, Jakke & Vähämäki, Jussi 2005: Odotustila. Pamfletti uudesta työstä. Teos: Helsinki.
Jakonen, Peltokoski, Virtanen & Vähämäki 2005: Postfordistisen työn sanakirja. Kirjaprojektin esittely. Verkkolehti Megafoni. http://megafoni.kulma.net/index.php?art=284
Jakonen, Peltokoski & Virtanen (toim.) 2006: Uuden työn sanakirja. Tutkijaliitto: Helsinki.
Eskarela Karakola: Tiloja jokapäiväiselle elämälle. Suomentanut Mikko Jakonen. Verkkolehti Megafoni. http://megafoni.kulma.net/index.php?art=198
Lazzarato, Maurizio 2006: Kapitalismin vallankumoukset. Suomentaneet Leena Aholainen, Anna Helle, Mikko Jakonen, Juuso Paaso ja Jussi Vähämäki. Tutkijaliitto: Helsinki.
Marx, Karl 1979: Pääoma. Kustannusliike Progress: Moskova.
More, Thomas 1997: Utopia. Suomentanut Maria Itkonen-Kaila. WSOY-Helsinki
Rajanti, Taina 2006: Madonreiät. Teoksessa Jakonen, Peltokoski & Virtanen (toimi.) Uuden työn sanakirja. Tutkijaliitto: Helsinki.
Salisbury, John of 2000: Policraticus. Translated by Cary C. Nederman. Cambridge University Press: Cambridge.
Tuominen, Katja 2006: Hoivatyön ristiriidat ja uudet palvelijatteret. Perustulo.Nyt -lehti.
Virtanen, Akseli 2005: Mielivalta. Verkkolehti Megafoni.
http://megafoni.kulma.net/index.php?art=274
Vähämäki, Jussi 2003: Kuhnurien kerho. Vanhan työn paheista uuden hyveiksi. Tutkijaliitto: Helsinki.

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.