2005-11-24

Ajelehtimista läpi naisistuneen prekaarisen työn piirien

Precarias a la Deriva

Kääntänyt: Tapio Laakso

Toiseksi, olemme keskustelleet tarpeesta luoda iskulauseita, jotka pystyvät kytkemään yhteen hyökkäykset eri paikoissa. Aiemmista on tullut meille liian rajoittavia, liian yleisiä, liian tyhjiä. Viimeisessä "Globalisoitunut hoiva" -seminaarissa tajusimme, että jotkut näistä uusista iskulauseista voisivat viedä meidät niinkin kaksijakoisille, mutta samalla välttämättömille, alueille kuin lasten hankkimisen ja kasvattamisen mahdollisuuden uudelleen esiin nostaminen, yhdistettynä radikaaliin diskurssiin perheestä naisten kontrolloimisen, riippuvaisuuden ja syyllistämisen välineenä.

Kolmanneksi, tarve yhdessäolon paikkojen luomiselle on selvä. Omituista kyllä, kuljeskelu ympäri kaupunkia on saanut meidät arvostamaan enemmän meiltä kiellettyä oikeutta territorialisoitua. Jos territorialisoituminen ei voi tapahtua liikkuvassa ja vaihtuvassa työpaikassa, meidän on rakennettava avoimia, kaupunki-yrityksen sisään levittäytyviä tiloja. Laboratorio de Trabajadores, jonka rakentamista pohdimme, olisi käytännöllinen tila/hetki, jossa tavata ja johon voisimme tuoda kohtaamamme konfliktit, omaamamme resurssit (lakituki, työ, tieto, keskinäinen huolenpito ja apu, asuminen jne.), tietomme ja sosiaalisuutemme. Haluamme tuottaa agitaatiota ja ruotia kokemuksiamme. Idea on hyvä ja vaikea: tällä hetkellä emme pohdi asiaa ainoastaan käytännöllisestä näkökulmasta vaan erityisesti mahdollisuudesta rakentaa tila, joka muodostuisi kiinnostavaksi, yhdistäväksi ja mobilisoivaksi niinkin erilaisista lähtökohdista tuleville ihmisille kuin kotiapulaiset tai puhelinmyyjät.

Neljänneksi, haluamme vahvistaa paikallisia ja kansainvälisiä liittolaisuuksia, joita tähän mennessä olemme onnistuneet luomaan. Äskettäin julkaisemamme kirja ja video on tarkoitettu juuri tähän. Käytämme videota palataksemme paikkoihin, joiden läpi olemme kulkeneet viimeisen vuoden aikana. Haluamme jatkaa keskusteluita, jotka olemme aloittaneet terveysasemilla, kaupunginosayhdistyksissä, aukioilla tai virtuaalimaailmassa.

Viidenneksi, korostamme julkisten mielenilmausten ja näkyvyyden merkitystä. Jos haluamme katkaista sosiaalisen eristäytymisen, meidän on pystyttävä tekemään vahva interventio julkisuuteen, kierrätettävä taisteluja, luotava suuria tapahtumia, jotka nostavat prekaarisuuden konfliktina esiin ja kytkevät sen kysymyksiin hoivasta ja seksuaalisuudesta. Ideat kiertävät jo. Mahdollisuus tämän kaltaiseen interventioon kytee niin paikallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Toiveemme on tarttua mahdollisuuksiin niiden lukuisten naisten ja ryhmien kanssa, joihin olemme olleet yhteydessä. Tällä hetkellä tunnistamme kolmen tyyppisiä uinuvia konflikteja (tai konflikteja, jotka ovat olemassa, mutta näkymättömissä tai vain yksilötasolla): 1) yleinen poissaolo koulutusta vaatimattomista ammateista (puhelinmyynti, kauppaketjujen kassat ja palvelut); 2) prekaarisissa ammateissa (sairaanhoito, viestintä) nousevat vaatimukset toisenlaisista sisällöistä ja muodoista; ja 3) vaatimukset perinteisesti näkymättömien alojen (kotityö, seksityö) tunnustamisesta. On pidettävä mielessä myös erilaisten hybridien mahdollisuus ja johdettava strategia kyseisen työn tarjoamista resursseista, muodoista ja mahdollisuuksista. Olemme jo nähneet muutamia kiinnostavia kokeiluja kapinoivista call shop -duunareista mediatyöntekijöihin, jotka ovat käyttäneet ulottuvillaan olevia välineitä hyväkseen. Toivomme voivamme tuottaa koordinoidusti uusia kokeiluja.

Kuudenneksi, olemme tiedostaneet tarpeen rakentaa yhteistä infrastruktuuria ja mobilisoida yhteisiä taloudellisia resursseja. Haluamme "vapauttaa" ihmiset, kuten bileet tekevät: vapauttaa laittomuudesta, vapauttaa prekaarisuudesta. Voisimme organisoida avioliittotoimiston... voimme olla tottelematta, väärentää, piratisoida, piilottaa, tehdä mitä ikinä mieleemme juolahtaa. Ehdotus Laboratorio de Trabajadores -tilasta, kuten melkein mikä tahansa ehdotus, vaatii rahaa. Emme halua päätyä kiertäviksi julkkiksiksi ja laiminlyödä meille niin tärkeiden paikallisten verkostojen rakentamista. Emme myöskään halua joutua riippuvaisiksi tuista. Tarvitsemamme resurssit ovat aivan yhtä paljon affektiivisia ja immateriaalisia kuin materiaalisia. Ajatuksemme on rakentaa ne yhteisön vuoksi. Tehdäksemme tämän meidän on yhteisöllistettävä tieto ja verkostot ja rikottava yksilökeskeisen maksimoinnin logiikka, johon julkkisten kaupungin mielipidevaikuttajat ovat meidät totuttaneet.

Yksi asia johtaa toiseen. Vaellukselta vaellukselle, seminaareista tuhansiin uusiin keskusteluihin ja väittelyihin, mielenosoituksiin, julkisiin tiloihin, kasaantumisen mahdollisuuteen. Ohi eleiden politiikan: tiheys, historia, linkit, kertomus, alue... jatkuu.

http://www.sindominio.net/karakola/precarias.htm

Precarias a la Deriva, A la deriva por los circuitos de la precariedad feminina. Madrid: Traficantes de Sueños, 2004.

* Derive on tekstissä käännetty vaellukseksi. Käsite tarkoittaa alunperin situationistien lanseeraamaa metodia urbaanin tilan tutkimukseen. Kyse on jonkinlaisesta julkisessa tilassa tapahtuvasta vapaasta assosiaatiosta. Lisää aiheesta voi lukea Guy Debordin tekstistä Theory of the Dérive.
** Puhuessamme oikeudesta kuvitellun alueella tarkoitamme oikeutta moninaisiin kuvitelmiin, joita ei ole alistettu pakotetulle heteroseksuaalisuudelle (alistuminen, yksiavioisuus, naisille tarkoitettu uusintaminen). Viittaamme naisten oikeuteen aktiiviseen ja näkyvään seksuaalisuuteen. Viittaamme oikeuteen toisenlaiseen pornografiaan, joka kykenee purkamaan valtapornon fallosentristen lähikuvien kieltä. Viittaamme "poikkeavien" seksuaalisuuksien olemassaolon oikeuteen silloin, kun kyse on kahden aikuisen ihmisen yhteisestä sopimuksesta (kuten S/M esimerkiksi). Ymmärrämme nämä oikeudet kamppailun alueena, jossa punnitaan tasavertaisuuden, hyvän yhteisön, vapauden ja singulaarisuuden kaltaisia asioita... aikana jota hallitsee puritanismi, joka kauhistuu yhteisesti sovitusta S/M:stä mutta puolustaa Guantanamon kauheuksia.

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.