2005-08-10

Postfordistisen työn sanakirja
Kirjaprojektin esittely

Jukka Peltokoski, Jussi Vähämäki, Mikko Jakonen, Akseli Virtanen

Teksti on Tutkijaliiton uuden Polemos-kirjasarjan avaavan Postfordistisen työn sanakirjan (työnimi) esittely. Kirjaa toimittavat Mikko Jakonen, Jukka Peltokoski ja Akseli Virtanen. Kirja ilmestyy vuonna 2006.

Lyhyesti selitettynä Postfordistisen työn sanakirjassa on kyse nimensä mukaisesti sanakirjasta, joka sisältää postfordistista yhteiskuntaa kartoittavia määritelmiä. Olemme miettineet etukäteen listan kirjaan toivottavasti tulevista sanoista, mutta riippuu lopulta paljolti teistä, mitkä suunnitelluista sanoista toteutuvat ja mitä uusia sanoja tulee mukaan. Projekti on suunniteltu hyvin joustavaksi, kuten aiheen kannalta on sopivaa. Tuloksena kädessämme pitäisi olla kirja, joka luotaa postfordistisen yhteiskunnan todellisuutta ja elämänmuotoa erilaisten käsitteiden kautta. Sanakirjan muotoon puettu opus herättää toivottavasti omalaatuisuudellaan innostusta niin kirjoittajissa kuin lukijoissakin.

Esittelemme aluksi lyhyesti kirjahankkeen taustaa ja sen merkitystä yhteiskunnalliselle ja yhteiskuntatieteelliselle keskustelulle. Tämän jälkeen valotamme hieman, mistä postfordismissa on kysymys: miten postfordismi hahmottuu siirtyminä fordistisesta tuotantomallista postfordistiseen, kuriyhteiskunnasta kontrolliyhteiskuntaan ja moderneista poliittisista organisaatioista postmoderneihin.

Haluamme siis koota yhteen ja tiivistää joitakin puolia viime vuosikymmeninä eurooppalaisessa ajattelussa tehdystä työstä, joka kohdistuu yhteiskuntiemme muutokseen ja jonka tuloksista on puhuttu milloin biovallan, milloin postfordismin tai aineettoman työn termein. Perusajatus tässä työssä näyttäisi olevan se, että nykyaikaisessa yhteiskunnassa ja taloudessa koko yhteiskunnallinen todellisuus ja elämänkäytäntöjen kokonaisuus ovat välittömästi rikkauden tuotantoa ja rikkaudesta käytävän kamppailun kohteita. Kun tuotantolaitokset muuttuvat yhteiskunnallisiksi ja pelkkä elämä ja elämän uusintaminen muuttuvat tuottaviksi, tulee niistä myös suoran alistamisen, kontrollin ja ohjauksen kohteita. Nyt tuottajien massa korvautuu yhteiskunnallistuneilla tuottajilla, joiden elämä ei ole enää erotettavissa elämästä sellaisenaan, ja näistä yhteiskunnallistuneista tuottajista muodostuu biopolittinen multitudo, se poliittinen subjekti, jonka elämässä ei enää voida erottaa toisistaan elämää ja politiikkaa, elämänaikaa ja politiikan aikaa, eikä myöskään erillistä poliittisen aluetta.

Viestin loppuun olemme koonneet tarkemmat ohjeet ja evästykset koskien määritelmien pituutta, kirjoitusaikataulua ja niin edelleen. Tämän perässä on lista sanoista / käsitteistä, joita ehdotamme teidän pohdittavaksenne. Nämä sanat joita teille tarjoamme ovat ehdotuksia, joita voi tiivistää, laajentaa ja parantaa. Myös uusia käsitteitä voi ehdottaa mukaan ja jos koet, että joku muu asiantuntija olisi mielekästä saada mukaan projektiin, niin tästäkin voi meille antaa vinkin. Liitämme mukaan myös suuntaa antavan käsitelistan, joka kattaa suurimman osan kirjaan tulevista käsitteistä. Sanottakoon jo tässä vaiheessa, että "määritelmillä" peräämme vapaamuotoisempia ja pidempiä tekstejä kuin mitä perinteisissä sanakirjoissa on. Toisaalta sanakirjan tekstien tulisi olla lyhyempiä ja tiiviimpiä kuin perinteiset artikkelit. Toivomme, että kirjasta tulee rohkea ja oivaltava teos, jolla on oma vaikutuksensa suomalaiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun ja politiikkaan.

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.