2003-03-30

Sodan sietämätön keveys

PR

Sota ja antropologia

Sota on jakanut maailman kahteen epäsuhtaiseen osaan. Epäsymmetria on myös inhimillinen. Tapa kokea sama asia - sota, talous, demokratia jne. - on erilainen riippuen siitä, kenestä me puhumme. Linjajako ei tottele enää perinteisiä luokkataistelun tai kansallisvaltioiden rakentamia asemia. Yhteiskunnan fragmentoituminen on johtanut siihen, että tapa kokea erilaisia ilmiöitä on pirstaleinen, eikä siksi synnytä kollektiivisia voimia. Siksi myös fundamentalismi on ensisijaisesti pirstaleinen galaksi, joka kommunikoi pääsääntöisesti digitaalisesti tai satelliittien välityksellä.

Sodan epäsymmetria tarkoittaa, että sodankäynnin tappioluvut ovat suhteettomia. Totaalisessa epäsuhdassa 1=100 tai 1=1000. Persianlahden ensimmäisessä sodassa kuoli 300 liittouman sotilasta ja noin 200 000 irakilaista siviiliä ja sotilasta. Tapa kokea sotaa muistuttaa matkustamista tai liikkumista: toiset maksavat hukkumiskuolemasta Gibraltarin salmessa saman verran kun toiset lomaviikosta Mauritiuksella. Me olemme täysin vieraantuneita sodasta. Baudrillard oli täysin oikeassa, kun hän puhui ensimmäisestä Persianlahden sodasta sotana, jota ei käyty. Sitä ei käyty meillä. Se käytiin toisenlaisessa maailmassa.

On kuitenkin oltava äärimmäisen tarkkana puhuttaessa siitä, miten maailma on jakautunut antropologisesti. On vältettävä linjajakoja ensimmäisen ja kolmannen maailman välillä, on vältettävä ajattelua, jonka mukaan kehitystä voisi siirtää taaksepäin tai että jotkut osat olisivat irrotettavissaan kokonaisuudesta. Antropologinen jako ei koske vain sotaa, vaan se kulkeutuu kaikkialle elämän epävarmistamisen myötä, pätkätöiden tai äärimmäisen nestemäisen liikkuvuuden kautta. Tietenkään ei ole mahdollista olla pätkätöitä tai liikkumista vastaan. Ne on katsottava mahdollisuuksiksi, joiden muuttuminen virtuaalisesta todelliseksi voi toteutua ainoastaan poliittisen ja yhteiskunnallisen taistelun kautta.

Antropologinen ero on läsnä myös meillä, Euroopan rajoilla, joilla kuolee joka vuosi enemmän ihmisiä kuin liittouman sotilaita Afganistanin tai Persianlahden ensimmäisessä sodassa. Antropologinen ero elää kiinalaisissa tehtaissa, jotka ovat jo nyt muuttaneet Euroopan sisälle. Työvoiman kannalta on tietenkin parempi, että hikipajat sijaitsevat täällä kuin Aasiassa, koska täällä on mahdollista käyttää hyväksi jo saavutettua taistelujen tasoa.

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.