2003-02-07

Paluu tulevaisuuteen

Toni Negri

Kääntänyt: Ulla Vehaluoto, Hannu Toivanen

Työvoiman naiseksi-tuleminen

Työvoiman naiseksi-tulemisen" käsitteellä voi ymmärtää yhtä kokemamme vallankumouksen keskeisimmistä aspekteista. Enää ei todellakaan voi ajatella vaurauden ja tiedon tuotantoa muutoin kuin subjektiivisuuden tuotannon kautta. Ja tämähän on elinprosessien yleistä uusintamista. Naiset ovat aina olleet keskeisiä tässä prosessissa. Juuri siksi että he ovat olleet keskeisiä subjektiivisuuden tuotannossa, elämänvoiman tuotannossa, siksi heidät on suljettu pois vanhoista tuotantokäsityksistä. Puhuessamme "työvoiman naiseksi-tulemisesta" sanomme samalla liikaa ja liian vähän. Sanomme sikäli liikaa, että se merkitsee koko tämän muutoksen merkityksen sisällyttämistä feministisen tradition puitteisiin. Sanomme liian vähän, koska meitä itse asiassa kiinnostaa tämän työvoiman yleinen transgressiivinen luonne miesten, naisten ja yhteisöjen keskuudessa.

Oikeastaan tiedon ja varallisuuden sekä kielen ja tunteiden tuotannon prosessit ovat peräisin yhteiskunnan yleisestä uusintamisesta. Jos tarkastelen itsekriittisesti klassista eroa tuotannon ja uusintamisen välillä, ja sen seurauksia, siis naisten ulossulkemista kyvystä tuottaa arvoa, taloudellista arvoa, ja huomaan että me olemme tekemisissä tämän klassisen työläistradition mystifikaation kanssa, niin minun on sanottava, että työvoiman naisistumisessa on kyse ehdottoman ainutlaatuisesta affirmaatiosta. Puhun työvoiman naisistumisesta, koska nimenomaan uusintaminen, tuotanto- ja kommunikaatioprosessit, affektiiviset investoinnit, sekä investoinnit kasvatukseen ja aivojen materiaaliseen uusintamiseen ovat kaikki tulleet yhä olennaisemmiksi. Tietenkään eivät pelkästään naiset ole tekemisissä näiden prosessien kanssa, koska tapahtuu naisten miehistymistä ja miesten naisistumista, mikä vie väistämättä prosessia eteenpäin. Tämä on mielestäni hyvin keskeinen asia.

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.