2007-10-09

Vallankumous lähtee...?

Antti Tietäväinen

Vallankumous on hieno asia, mutta missä sijaitsee tämän maailman mullistavan tapahtuman ydinsuoni? Esittelen lyhyesti vallankumouksen alkuperää koskevat teesit.

1) Vallankumous lähtee työväenluokasta!

Karl Marxin historiallisesta materialismista ammentava taisteluhuuto. Taustalla on näkemys, jonka mukaan maailmanhistoria etenee ristiriitojen kautta. Marxin mukaan tie kohti kommunismia alkaa siitä, kun työväenluokka ymmärtää kapitalistisen riiston logiikan. Tämän jälkeen seuraa tuotantosuhteiden uudelleenjärjestäminen ja yhteiskunnan sosialisointi.

2) Vallankumous lähtee työpaikoilta!

Anarkosyndikalismiin liittyvä ajatus, joka korostaa paikallistason toimintaa. Rudolf Rockerin Anarkosyndikalismi - vapaa työväenliike -kirjassa kerrotaan: "Anarkosyndikalistit [...] pitävät tärkeänä sitä, että [...] työpaikat toimivat omina itsehallintoyksikköinään, joissa työntekijät päättävät suoralla demokratialla itse kaikista asioista." Tänä päivänä päätöksenteon siirtoa paikallistasolle ajavat oikeistopuolueet, joiden tavoitteena on yleissitovien työehtosopimusten lakkauttaminen.

3) Vallankumous lähtee makuuhuoneista!

Seksuaalisen vallankumouksen iskulause, joka ajaa naisten oikeutta päättää ruumiistaan. Usein esitetään, että 1960-luvun alussa markkinoille tullut ehkäisypilleri vapautti seksin lisääntymiseen tähtäävästä toiminnasta. Seksuaaliseen vallankumoukseen liitetään myös laajemmin toiminta, joka tähtää seksuaalisuuteen ja sukupuolirooleihin liittyvän moraalin löyhentämiseen, kuten homo- ja lesboaktivismi.

4) Vallankumous lähtee maaseudulta!

Anarkistiruhtinas Pjotr Kropotkin esitti, että ihmisten tulisi muuttaa maalle ja aloittaa sosialistisen yhteiskunnan rakentaminen sieltä käsin. Nykyään maaseutuvallankumousta symppaavat luomuhipit ja kaiken maailman primitivistit.

5) Vallankumous lähtee keittiöstä!

1990-luvun puolivälissä eläinaktivistit popularisoivat ajatuksen siitä, että ruokailutottumukset ovat eettinen ja yhteiskunnallinen kysymys. Kasvisruokavalio nähdään keinoksi lopettaa eläinten kärsimys. Koska kasvisten tuottaminen kuluttaa vähemmän maapinta-alaa ja vettä kuin karjanhoito, on kasvisruokavalio eläinaktivistien mukaan myös (osa)ratkaisu ympäristökriisiin, maailman nälkäongelmaan ja niin edelleen.

6) Vallankumous lähtee kulutusvalinnoista!

Eläinoikeusliikkeen tavoin kulutuskriittinen liike korostaa arkisten valintojen merkitystä. Tämä eettistä ja ekologista shoppailua ajava slogan on vallankumouksen alkuperää käsittelevistä teeseistä populaarein. Individualistisessa yhteiskunnassa fiilistellään individualistista vallankumousretoriikkaa.

7) Vallankumous lähtee kaikkialta!

1970-luvun autonomiliikkeen ideologi Antonio Negri ja yhdysvaltalainen kirjallisuustieteilijä Michael Hardt toivat poliittiseen keskusteluun käsitteen Imperiumi. Negrin ja Hardtin mukaan Imperiumi on "joukko kansallisia ja ylikansallisia elimiä, joita yhdistää yhteinen hallinnan logiikka". Imperiumi pyrkii yhdistämään maailman yhdeksi hallintaverkostoksi. Koska Imperiumin hallintakäytäntöjä ei voi sijoittaa aikaan tai paikkaan, täytyy vallankumouksellisen voiman eli väen taistella sitä vastaan joka hetki, joka paikassa ja "by any means necessary".

Mikä on sinun valintasi? Osallistu nettiäänestykseen ja vaikuta siihen, miten historiaa tulevaisuudessa kirjoitetaan! Äänestysaika 30. marraskuuta 2007 asti. Tai jos kysymyksenasettelu käy kyrpimään, lähetä kommenttiviesti osoitteeseen megafoni@kulma.net. Äänestystulos ja kommentit julkaistaan Megafonissa analyysien kera.