2007-05-21

Huutoja situationismin kunniaksi

Maurizio Lazzarato

Kääntänyt: Mikko Jakonen, Anna Helle

"Arjen vallankumouksellista muutosta, jota ei lykätä epämääräiseen tulevaisuuteen vaan jonka kapitalismin kehitys ja sen kestämättömät vaatimukset asettavat välittömästi meidän eteemme, voidaan kutsua vaihtoehtoisesti modernin orjuuden vastustamiseksi."

1.

Situationismi on menestynyt, vaikka maailma on muuttunut olennaisesti. Menestys kääntyy situationismia vastaan, koska se ei odottanut mitään muuta kuin vallitsevan yhteiskunnallisen järjestyksen kumoutumista. Samaan aikaan viive, joka on vaikuttanut muutoksen kourissa ponnisteleviin massoihin ja joka säilyttää ja pahentaa yhdessä muiden kehittyneen kapitalismin ristiriitojen kanssa kulttuurisen luomisen kyvyttömyyttä, pitää situationismin ajankohtaisena ja suosii sen lukemattomia halventavia toistoja.

Postmoderni maailma on saanut kiinni muodollisen etumatkan, joka situationismilla oli.

2.

Situationismi on kapitalistisen riiston nykyaikaisiin olosuhteisiin sovelletun marxilaisen poliittisen taloustieteen kritiikin "uudelleen löytämistä ja loppuun saattamista".

3.

Marxilaisen markkinoiden fetisismin käsitteen hieno soveltaminen kulttuurituotannon, leikin, urbanismin, arkipäiväisen elämän tai jopa kommunikaation ja massamedian teemoihin uudistaa Marxin teoriaa ja tekee lopullisesti naurettaviksi "marxismin" (sen ajattelijoiden ja puolueiden) kaavoihinsa kangistuneet dogmit.

Kaikille nuorille, jotka ovat taipuvaisia rikkomaan rajoja, leikkimään ja vastustamaan työtä ja valtaa, toivomme vain yhtä asiaa: että heihin säteilisi aina älyä ja viehättävyyttä, mikä on sama asia kuin että he lukisivat vuoden 1958 International Situationniste -lehden heinäkuun ja joulukuun numerot. Vielä tänäkin päivänä he nauravat luokkataistelun taloustieteelliselle ja "tieteelliselle" tulkinnalle ja heidän silmänsä säihkyvät ironian ja hyvän sarkasmin kosketuksesta, loistavasta vallankumouksellisuudesta, joka on yhdistetty elävän ja vapaan ajattelun ankaruuteen ja älykkyyteen.

4.

Situationismi on myös nuoren Marxin kyvyttömyyden perillinen. Nuoren Marxin ymmärrystä praksiksesta hallitsee hegeliläinen negaation käsite, toisin sanoen proletariaatti marxilaisen dialektiikan kategorioissa. Nykyinen situationismin väärentäminen ja rekuperoiminen on tämän kyvyttömyyden tuotos, sillä siellä missä proletariaatti on unohtanut spektaakkelin käsitteen, vallan ideologiat saavat kiinni ja retournaavat proletariaatin.

Situationismin kyvyttömyys heijastuu kiistatta aikakautensa proletariaatin vallankumouksellisten kamppailujen rajoituksissa.

5.

"Vallitsevien olojen" radikaali kritiikki ajoi situationistit kehittämään Marxin avaamaa vallankumouksellisen liikkeen käytäntöä ja teoriaa, ja myös ylittämään Marxin. Tämä ylittäminen, jonka kaikki edellytykset sisältyivät vuoden '68 tapahtumiin, ei ole millään tavalla toteutunut sen paremmin käytännössä kuin teoriassa.

6.

Koska hallintasysteemiä ei ole miltään osin kumottu ja se uhkaa säilyä pidempään kuin osattiin aavistaa, spektaakkelin kategoria auttaa yhä tarkistamaan miten radikaalia ajattelu on. Sitä paitsi koska juuri sen valossa voidaan aina erottaa radikaali ajattelu uusmarxilaisesta sekasotkusta tai hallusinatorisesta postmodernista hourailusta, eikö se jo tällaisen mielenterveystyön ansiosta ansaitse täyden tunnustuksemme.

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.