2003-02-03

"Mitä on tehtävä": Mitä sille on tehtävä?

Toni Negri

General Intellectin kumouksellinen keho

Ei ole muuta mahdollisuutta kuin tuoda esille eräs teema. Mutta, kuten Sokrateen argumentaatiossa joskus tapahtuu, suluissa lausuttu lause vahvistaa konseptin. Tämä teema esiintyy Marxin Grundrissen kuuluisassa osassa, joka käsittelee koneita. Tässä Marx näyttää rakentavan eräänlaisen pääoman "luonnonhistorian" (siis suoraviivaisen, jatkuvan ja väistämättömän historian), jossa pääoma kehittyy yleiseksi älyksi. Yleinen äly näyttää siis olevan kapitalistisen kehityksen tulos. Se on outo loppupäätelmä ja se oli sitä jo Leninin mielestä, jolle - vaikkakaan hän ei voinut tuntea Grundrissea - ominaista oli murtuman logiikka, joka korosti Marxin ajattelussa sitä puolta, joka teki mahdottomaksi kaiken luonnollisen jatkuvuuden ajattelun kapitalistisessa kehityksessä. Tosiasiallisesti, kaikkien niiden objektivististen illuusioiden tuolla puolen, jotka usein tunkeutuvat talouspolitiikan kritiikkiin, myös Marx ajatteli samalla tavalla kuin Lenin. Kehitys, joka synnyttää General Intellectin on hänenkin mielestään kaikkea muuta kuin luonnollinen prosessi. Se on täynnä elämää (kaikki tuotannon ja uusintamisen elävät voimat ja kapitalistisen yhteiskunnan biopoliittinen konteksti); sama prosessi on voimakkaasti ristiriitainen (General Intellect ei siis ole palkkatyön vastaisten taistelujen tulos, vaan antropologisen tendenssin esille tulo, joka näyttäytyy työstä kieltäytymisessä ja jonka tulos on kapitalistisen voiton suhdeluvun tendenssinomainen lasku).

Käytännössä me olemme täydellisesti biopoliittisessa tilanteessa. Tämä on se mikä yhdistää General Intellectin Marxin Leniniin ja meihin. Olemme kaikki näyttelijöitä tuotannon maailmassa, joka konstituoi elämän: me olemme kehityksen lihaa. Tämä on kapitalistisen kehityksen todellisuus, sen uusi liha, jossa tietämisen voimat sekoittuvat erottamattomalla tavalla tuotantoon ja tieteellinen toiminta - sen singulaarisimmassa ja korostuneimmassa muodossa - tunteisiin. Tätä bios'ta (tai, paremmin sanottuna, tätä biopoliittista todellisuutta, joka antaa merkitystä vuoden 1968 jälkeiselle teolliselle vallankumoukselle), eräät kirjoittajat ja opettajat (jotka sanoutuvat kommunisteiksi ainoastaan yön pimeinä tunteina) kutsuvat termillä Keho ilman Elimiä. Minä kutsun tätä kaikkea lihaksi. Ehkä lihalla on tarpeeksi voimaa muotoutuakseen kehoksi ja rakentaakseen itselleen ne elimet, jotka sille kuuluvat. Sanon ehkä, koska tähän tarvitaan demiurgia, eli ulkopuolista etujoukkoa, joka tekee tapahtumasta todellisen, joka rakentaa lihasta kehon. General Intellectin kehon. Tai, kuten toiset kirjoittajat ajattelevat, General Intellectin kehoksi tuleminen toteutuu sanan kautta, jota itse General Intellect artikuloi, siten että General Intellect on itse oman kehonsa demiurgi.

Minä en usko, että kuljettava tie olisi nyt valittavissa. Uskon, että ainoastaan taisteleva liike voi tämän tien löytää. On silti varmaa, että General Intellectin kypsymisen perspektiivistä meidän on ennakoitava kokeilut. Ainoastaan asettamalla pääoman luonnollista historiaa vastaan ne ratkaisemattomat ristiriidat, joita Marx on keksinyt, General Intellectin genealogia voi konstituoitua kumouksellisena voimana. General Intellectin kehon määritteleminen on siis sama asia kuin julistaa niiden subjektien voima, jotka sen sisällä elävät; julistaa kriisin väkivaltaisuus, joka horjuttaa kaikki epäselvyydet; julistaa tämän kehon läpi kulkevien teleologioiden yhteentörmäys ja päättää mille puolelle asettua tässä kaaoksessa. Jos me tulemme päättämään, että subjekti on General Intellectissä voimakas, koska se on autonominen ja nomadi, koska kooperaatio voittaa markkinat, koska yhteisen teleologia voittaa yksityisen ja yksilön teleologian - silloin olemme General Intellectin kehon puolue. Se on konstituutio, joka syntyy immateriaalisen työn ja kooperaation rakentamien ihmisten militanssista, jotka haluavat elää yhteisössä.

Me löydämme "leninismin biopolitiikan" solmiutuneena "Leniniin Leninin tuolla puolen" uusien ristiriitojen kanssa. Leninin kanssa päätämme tehdä General Intellectin kehosta uuden elämän organisoinnin subjektin.

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.