2004-01-26

Kansankodin kauhukakarat
Stefan Jarl & Lukas Moodysson: Terrorister - en film om dom dömda. Ruotsi 2003. 85 minuuttia.

Antti Tietäväinen

Terrorister on dokumentti Göteborgin EU-huippukokouksen yhteydessä järjestetyistä mielenosoituksista sekä tapahtumista huippukokouksen jälkeen. DocPoint-festivaali esitti dokumentin 15.1. yksityisnäytöksessä, sillä sen julkinen esittäminen Ruotsin ulkopuolella on toistaiseksi kielletty.

Terrorister alkaa vauhdikkaasti eläinkokeita, sotaa, luontokatastrofeja ja nälkää näkeviä lapsia kuvaavalla videolla Bob Hundin musiikin soidessa taustalla. Välissä välähtelevät kuvat mielenosoituksista ympäri maailmaa. Tällä ohjaajat pyrkivät osoittamaan, että Göteborgin mielenosoitukset on ymmärrettävä osana maailmanlaajuista vastarinnan verkostoa. Tarkemmin aktivistien motiiveja käsitellään haastatteluissa: Yksi kokee keskeiseksi ongelmaksi uusliberalismin, toinen Euroopan tiukan siirtolaispolitiikan, kolmas poliittisen ja taloudellisen vallan keskittymisen. Ratkaisuksi tarjotaan järjestelmää, jossa valta kulkee ruohonjuuritasolta ylöspäin.

Taustojen selvittämisen jälkeen dokumentissa siirrytään Göteborgin tapahtumiin. Keskeiseksi nousee Reclaim the Street -katujuhla, jonka aikana poliisi ampui mielenosoittajaa. Myöhemmin havaittiin, että poliisi oli manipuloinut oikeudessa käytettyä videonauhaa saadakseen tilanteen näyttämään uhkaavammalta. Lisäksi aktivistit kertovat poliisien mielivallasta, oikeudenkäyntien poliittisuudesta ja pitkistä vankilatuomioista. Viihdettä puolestaan löytyy kertomuksista, jotka käsittelevät Göteborgin jälkeisiä pidätysoperaatioita. Aktivistit kuvaavat, kuinka heidän koteihinsa ryntäsi Hollywood-tyyliin poliisin erikoisjoukkojen miehiä mellakkautojen ja jopa helikoptereiden turvatessa selustaa.

Elokuvan perustuminen haastatteluille erottaa sen muista vastaavista dokumenteista. Haastattelut eivät kuitenkaan aina ole hirveän kiinnostavia, minkä vuoksi videokuvaa Göteborgista olisi voinut näyttää enemmän. Ohjaajia on myös syytetty yksipuolisesta dokumentoinnista. Dokumentissa ei haastatella poliisia tai asianajajia, mikä saa katsojan välillä epäilemään aktivistien kertomusten todenperäisyyttä. Pelkkä vangittujen mielenosoittajien haastattelu ei myöskään luo tyydyttävää kuvaa vastarinnan moninaisuudesta Göteborgissa. Lisäksi Terrorister syyllistyy ajoittain selkeään vääristelyyn. Esimerkiksi kerrottaessa poliisiväkivallasta, käytetään dokumentissa Genovasta peräisin olevaa videokuvaa.

Puutteistaan huolimatta Terrorister on tärkeä elokuva. Se kertoo mielenosoittajista, jotka osallistuivat erääseen pohjoismaiden suurimpaan protestiin. Dokumentin loppuosassa kiinnostavia ovatkin aktivistien pohdinnat siitä, miten Göteborgin tapahtumat muuttivat heitä ja yhteiskuntaa. Tapahtumia seuranneille dokumentti ei kuitenkaan juuri tuo uutta informaatiota. Asioiden julkisuuden kannalta on kuitenkin tärkeää, että kuuluisat ohjaajat esittävät tulkintansa tapahtumista. Tämän voi ajatella lisäävän ainakin viimeaikaisten oikeusprosessien näkyvyyttä. Nyt jopa kuuden vuoden vankilatuomioita saaneet aktivistit on päästetty ehdolliselle ja syytettyjen penkillä istuvat poliisit.

Sosiaalikeskus Siperia järjestää elokuvasta toisen yksityisnäytöksen.

Stefan Jarl
Lukas Moodysson
DocPoint