2003-07-16

Työn vastainen manifesti

Gruppe Krisis

Kääntänyt: Timo Ahonen

8. Työ viittaa holhouksenalaisten ja orjien toimiin

Työn ja orjuuden samuus voidaan osoittaa paitsi konkreettisella yhteiskunnallisella tasolla myös käsitteiden tasolla. Vielä muutamia vuosisatojen sitten ihmiset olivat hyvin tietoisia työn ja sosiaalisen pakon yhteydestä. Useimmissa Euroopan kielissä työtä merkitsevä sana sisältääkin viittauksen holhouksenalaisten orjien ja palvelijoiden toimiin. Saksalaisella kielialueella sana viittaa orvoksi jääneen ja orjuuteen pakotetun lapsen raadantaan. Latinassa laborare-termin pohjamerkitys tarkoittaa "painavan taakan alla hoipertamista" ja viittaa yleisellä tasolla orjien kärsimyksiin ja raadantaan. Romaanisen kielialueen sanat travail, trabajo jne. johtuvat latinan tripalium-sanasta, joka tarkoittaa orjien ja kahlehdittujen rankaisuun ja kiduttamiseen käytettyä iestä. Saksankielisessä ilmauksessa "työn ikeestä" kuullaan vielä kaiku tästä.

Työ-sanan juurimerkitys ei siten viittaa itsemääräytyvään toimintaan, vaan kovaosaisten sosiaaliseen kohtaloon. Se luonnehtii niiden toimintaa, joilta on riistetty vapaus. Yhteiskunnan kaikkien jäsenten alistaminen työlle on merkinnyt orjien elämänmuodon yleistymistä. Moderni työn palvonta on ollut juuri vallitsevien yhteiskuntaolojen pseudouskonnollista ylistämistä.

Ihmisille oli kuitenkin mahdollista menestyksekkäästi tukahduttaa tämä yhteys ja sisäistää työyhteiskunnan vaatimukset, koska tavarantuotantojärjestelmän kehityksen myötä työn yleistymistä seurasi työn esineistyminen: useimmat ihmiset eivät enää olleet henkilökohtaisen herran komennon alla. Inhimillinen keskinäisriippuvuus muuttui abstraktin herruuden leimaamaksi yhteiskuntakokonaisuudeksi: herruus oli kaikkialla, totaalisena, mutta juuri tästä syystä hankalasti käsitettävissä. Siellä missä jokaisesta on tullut orja, on jokaisesta samalla tullut myös herra, eli oman persoonansa alistaja, sen orjakauppias ja -piiskuri. Kaikki tottelevat läpinäkymätöntä systeemiherruutta, pääoman arvonlisäysprosessin Iso-Veljeä, joka heidän kohtalokseen on asettanut ikuisen työnorjuuden ja kärsimyksen.

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.