2003-07-04

Valkohaalaritutkimus

Antti Tietäväinen

Muutosvoimien karnevaalit

Kansainvälisten rahoitusinstituutioiden (IMF ja Maailmanpankki) ja ylikansallisten poliittisten toimijoiden (WTO, EU, G8) huippukokoukset ovat viime vuosina olleet myös vastarintaliikkeiden näyttämöjä. Toiminnallinen puoli vastahuippukokouksissa on usein jaettu liikennevaloista tutun väriyhdistelmän mukaan kolmeen tasoon: vihreään, keltaiseen ja punaiseen. Vihreään ("sallittu") ovat kuuluneet rituaaliset mielenosoitukset, keltaiseen ("välimaasto") väkivallattomat kansalaistottelemattomuusaktiot ja punaiseen ("kielletty") suora konfrontaatio virkavallan kanssa.

Kyseessä on mielenosoitusten itsekontrollin helpottamiseksi tehty yleisjako. Suurissa mielenosoituksissa kokouspaikalle on tavallisesti marssittu kolmea reittiä pitkin, jolloin saman konfrontaation tason jakavat ryhmät ovat ryhmittyneet omiin kulkueisiinsa. Aktivistikielessä näitä mielenosoittajaryhmiä kutsutaan blokeiksi (eng. bloc) ja ne ovat tunnistettavissa ryhmän luonnetta symbolisoivien ikonien kuten vaatetuksen, viirien ja nauhojen avulla. Näin ainakin muille mielenosoittajille välittyy viesti: tähän ryhmään kuulun, tämän tyylisiin aktioihin aion osallistua.7

Vaikka ryhmillä on alkuperä ja identiteetti, ne eivät yksiselitteisesti ole minkään tietyn aatesuuntauksen edustajia. Ne on ennemminkin ymmärrettävä toimintatekniikoiksi. Esimerkiksi väkivaltaiseksi anarkistiryhmäksi mielletyssä mustassa blokissa (eng. black bloc) saattoi Genovan G8-huippukokouksen aikaan nähdä Kurdistanin työväenpuolueen, baskinationalistien ja kommunistien lippuja. Syy tähän on hyvin yksinkertainen. Kun konflikti puhkeaa, yhteenottoa poliisin kanssa haluavat siirtyvät sinne, missä toimintaa on ja sulautuvat joukkoon.8

Ryhmät eivät myöskään aina toimi samalla tavalla. Päivää ennen Göteborgin EU-huippukokousta pidetyssä aktivistien yleistapaamisessa monien yllätykseksi musta blokki ilmoitti pidättäytyvänsä väkivaltaisesta konfrontaatiosta ja liittyi keltaisiin. Kun poliisi myöhemmin hyökkäsi aktivistien majoituspaikkana toimineeseen kouluun, koko organisaatio hajosi ja kaikki sopimukset niin aktivistiryhmien välillä kuin poliisin kanssa mitätöitiin. Genovassa musta blokki puolestaan jopa keskeytti väkivaltaisia yhteenottoja torstain laittomien maahanmuuttajien oikeuksia puolustavassa mielenosoituksessa. Se olikin järkevää, sillä konfliktin sattuessa poliisi olisi luultavasti käyttänyt tilannetta hyväkseen ja pidättänyt mielenosoitukseen osallistuneita laittomia siirtolaisia.9

Valkohaalarit kuuluivat mielenosoituksissa keltaiseen ryhmään. Liike kohtasi poliisirintaman pehmustettuihin suojavarusteisiin - kumimuureihin, kilpiin, pelastusliiveihin, kypäriin, jääkiekkosuojiin - pukeutuneena. Poliiseja työntämällä pyrittiin avaamaan tie kokouspaikalle tai ainakin tuomaan julki vaatimus kokousten avaamisesta kansalaisyhteiskunnalle. Lisäksi suojautunut joukko toimi eräänlaisena turvamuurina mielenosoittajien ja poliisin välissä. Tekniikka tarjosi uudenlaisen vaihtoehdon sekä perinteisille marsseille että mellakoille. Keltaiseen ryhmään kuuluivat myös sambaryhmät, jotka pyrkivät sulkemaan kokouspaikalle vievän liikenteen. Lisäksi Göteborgin EU-huippukokouksessa keltaisessa ryhmässä toimi ns. "Absurdistanin delegaatio", joka yritti tunkeutua kokouspaikalle delegaateiksi naamioituneena.

Kyynelkaasua Genovassa 2001

Genova 2001

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.