2003-02-07

Teesejä työstä, "kansalaisyhteiskunnasta" ja yhteiskunnallisesta emansipaatiosta

Norbert Trenkle

6. Emansipatorisen perspektiivin voi siten luoda ainoastaan yhteiskunnallisen materiaalisen ja konkreettisen rikkauden suora haltuunotto yhteiskunnallisen liikkeen toteuttamana. Toisin sanoen kapitalistiselta koneistolta tulee riistää tuotanto- ja elämänvälttämättömyysvälineet ja pistää nämä välineet itsehallinnolliseen, yhteistoiminnalliseen ja tarveorientoituneeseen käyttöön, jotta voidaan kehittää valtion ja markkinat ylittävä rikas ja autonominen yhteiskunnallinen yhteys. Kyse ei tässä ole mistään "vaihtoehtoisen markkinatalouden" kehnosta utopiasta, jossa tavaratuotannollinen systeemi perustuisi itsehallintoyrityksiin, osuuskuntiin ja vaihtopiireihin; yhtä vähän voi kyse olla ahtaan paikallisesta maalais-käsityöläispohjaisesta "ylläpitotaloudesta". Pikemminkin perspektiivinä tulee olla pyrkimys luoda kaikkia yhteiskunnallisia asioita koskevia suoran yhteiskunnallisen kommunikaation ja yhteisymmärryksen muodostamisen uusia muotoja ja instituutioita, jotka vastaavat tuottavuuden, tiedon ja tarpeiden nykyistä kehitystasoa. On selvää, ettei näin mittavaa hanketta voida aikaansaada "yhdellä rysäyksellä", vaan että sen toteuttaminen vaatii pitemmän aikajänteen. Prosessia viedään eteenpäin yhä kaoottisemmaksi käyvässä kapitalistisessa yhteiskunnassa, projektein jotka ovat alituisella törmäyskurssilla hallinnon kanssa. Mutta aivan olennaista on kapitalististen instituutioiden ja kriteereiden kyseenalaistaminen siten että radikaali perspektiivi tulee ensinnäkin ylipäätään taas mahdolliseksi ajatella. Vain näin voidaan luoda yhteinen polttopiste ja orientaatiopuite uudelle kumoukselliselle liikkeelle. Tällaisen yhteiskunnallisen liikkeen käytännöllisenä lähtökohtana ei voi olla yhteiskunnallisesti etuoikeutettu maantieteellinen "piste" tai määrätty yhteiskunnallinen intressi (kuten esim. työväenliikkeen kohdalla). Liike voi periaatteessa saada tuulta purjeisiinsa missä tahansa siellä missä ihmiset kamppailevat kapitalistista komentoa vastaan (mikä nykyään tarkoittaa etupäässä kriisihallinnon vaatimuksia) ja omaksuvat vallitsevat olosuhteet radikaalisti kyseenalaistavan asenteen.

Alustus "Anders arbeiten - oder gar nicht?!" -kongressissa; Berliini 23.-25.4.1999.

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.