2008-07-15

Käärmetanssi ja toyotismi

Brett Neilson

Kntnyt: Eetu Viren

Japanin Zengakurenin taktiikka Aasian pitkän 1960-luvun kehyksessä: ei vain heijastus Pariisista tai Vietnamista, vaan kehityksen sisäinen ristiriita, joka kehottaa meitä pohtimaan uudelleen "Aasian vuosisadan" tulevaisuutta.

Sanotaan, että Italiassa vuosi 1968 kesti vuoden 1969 loppuun, ellei jopa vuoteen 1978. Japanissa 1968 oli vuonna 1967. Tai 1969. Tyylikäs kuva Zengakurenin - Japanin autonomisten opiskelijaryhmittymien liiton - opiskelijoista, jotka huitoivat kepeillä pääministeri Eisaku Saton asunnon edessä ja asettuivat Yhdysvaltain kanssa tehtyjä sopimuksia vastaan, oltaisiin aivan yhtä hyvin voitu ottaa lukuisissa muissa tilaisuuksissa.

Symbolisesti merkittävin tapahtuma oli lokakuussa 1967, kun yksi opiskelija tapettiin Hanedan lentokentällä Zengakurenin protestoidessa Saton vierailua Etelä-Vietnamiin. Tammikuussa 1969 opiskelijat valtasivat Zenkyoton (kaikkien kampusten yhteinen taistelukomitea) organisoimana Tokion yliopiston. Valtaus päättyi poliisin väkivaltaiseen hyökkäykseen. Vastaavanlaisia yhteenottoja sattui myöhemmin kaikilla maan kampuksilla: Kiotossa, Osakassa, Ritsumeikanissa, Kobessa, Doshishassa, Kansaissa. Japanilaiset opiskelijat olivat varmasti tietoisia Pariisin (Sartre oli käynyt Japanissa syyskuussa 1968) tai Berkeleyn tapahtumista, mutta heidän liikehdintänsä ja taisteluidensa alkuperä oli heidän oman yhteiskunnallisen kontekstinsa ja arkipäivänsä erityisissä olosuhteissa.

1960-luvun lopulla Japani oli USA:n voimakkaan geopoliittisen vaikutuksen alla, puhumattakaan keisarijärjestelmän feudaalisesta taakasta, joka oli jäänyt henkiin toisen maailmansodan jälkeen, koska Japanin hallitus kieltäytyi antautumasta, ellei keisarivallan säilymistä taattaisi. Samaan aikaan oli jo syntymässä tuotantojärjestelmä, joka myöhemmin tunnetaan toyotismin nimellä. Toyotismi, jota monet pitävät postfordismin edeltäjänä, painotti sekä uskollisuutta yritystä kohtaan että joustavaa erikoistumista ja notkeaa tuotantoa. Japanin talouskasvu oli alkamassa, ja Zengakurenin, Zenkyoton ja työntekijöiden protestit Osakan lentokentällä tai Shinjukun asemalla Tokiossa sijoittuvat tähän kontekstiin.

Vaikka Japanin '68 oli kaukana tehdaskaupunkien, Fiatvillen ja Pirellitownin kuumasta syksystä, sen täytyi jo kohdata toyotismi, joka saapui Eurooppaan vasta Melfin tehtaiden rakentamisen myötä. Olennaista ei ole suhteellinen jälkeenjääneisyys tai suhteellinen edistys: nämä kategoriat eivät päde kummassakaan tapauksessa. Zengakurenin mukaan kapitalistisen kehityksen nopea eteneminen Japanissa oli yhteydessä keisarijärjestelmään sisältyneeseen autoritaarisuuteen ja USA:n vasallina olemiseen. Siihen liittyvät kamppailut puhkesivat näyttävästi esiin kesäkuussa 1960, kun protestien ja lakkojen sarja pyrki estämään USA:n ja Japanin välisen turvallisuussopimuksen uusimisen ja laajentamisen.

Tuolloin Zengakuren kehitti heille luonteenomaisen "käärmetanssin" taktiikkansa, jossa mielenosoittajat asettuivat tiiviiseen muodostelmaan: kymmenisen ihmistä, jotka pitivät toisiaan käsikoukussa, etenivät aaltoillen kadun laidalta toiselle voimakkain ja ripein askelin. Hanedan lentokentän protestien aikaan voimakkaasti eri fraktioihin jakautunut liike otti käyttöön kypärät ja mailat (samantyyppiset kuin mellakkapoliiseilla), joista tuli sen tunnusmerkkejä.

Vietnamin sota oli myös tärkeä protestien kohde ja Zengakuren näki Vietkongin taistelun ja oman taistelunsa rinnakkaisina. Amerikkalaisten tukikohdat Japanin maaperällä, Okinawan saarelle strategisesti sijoitettujen joukkojen ja infrastruktuurien ohella, olivat ratkaisevan tärkeitä Yhdysvaltain sotilaalliselle voimalle Vietnamissa, mutta myös Yhdysvaltain vaikutusvallan ylläpitämiseksi Aasiassa ja Tyynellämerellä.

Sen lisäksi, että vuoden 1947 perustuslaki vahvisti keisarijärjestelmän jatkumisen, se vei Japanilta oikeuden julistaa sota. Sen vuoksi Japanin sotilasmenot karsittiin minimiin ja resurssit keskitettiin kehitykseen. 60-luvun puolivälissä Japani oli jo Aasian suurin talousmahti. Se teki merkittäviä investointeja Taiwaniin, Etelä-Koreaan ja kaakkois-Aasiaan ja sillä oli kauppasuhteet sellaisten maiden kanssa kuten Thaimaa, Hong Kong, Filippiinit ja Malesia. Tämä taloudellinen asema vain vahvisti hallituksen tahtoa säilyttää alueen status quo, joka perustui USA:n ympärille. Saton ja Nixonin julistus vahvisti tämän marraskuussa 1969.

Zengakuren-liike täytyy kuitenkin ymmärtää ensisijaisesti yhteydessä Aasian pitkään 1960-lukuun, joka kuten Christopher Connery väittää Inter-Asia Cultural Studiesin äskettäisessä numerossa, voidaan määrittää alkavaksi Ranskan tappiosta Dien Bien Fussa 1954 ja jatkuvan Maon kuolemaan 1976, tai Bandungin konferenssista 1955 öljykriisiin asti. Loppujen lopuksi juuri Aasiassa 60-luvun opiskelijaliikkeet onnistuivat kaatamaan kaksi hallitusta. Vuonna 1960 kaksisataa ihmistä menehtyi, kun sarja opiskelijoiden ja työläisten protesteja kaatoi Syngman Rheen hallituksen Etelä-Koreassa. Kolmetoista vuotta myöhemmin, 1973, Thaimaan sotilasjuntta kaatui opiskelijaliikkeen protestien ansiosta.

Tarkoituksena ei ole ylistää näiden toimien nationalistisia puolia eikä yksinkertaisesti näyttää, miten suhteellista on muistella 1960-lukua euro-amerikkalaisesta näkökulmasta. Vietnamin sota oli kiistämättä tärkeä 1960-luvun liikkeille globaalissa mittakaavassa - riittää, että palautamme mieleen Che Guevaran sanat "On luotava kaksi, kolme, monta Vietnamia" tai sloganin "Vietnam on meidän tehtaissamme". Kansalliset vapautussodat saivat uuden merkityksen kun ne yhdistettiin kylmään sotaan, tai kuten Thaimaan ja Indonesian tapauksessa, Kiinan kulttuurivallankumoukseen. Kuten esimerkiksi Wang Hui ja Alessandro Russo ovat alleviivanneet, jälkimmäinen oli kansainvälisesti merkittävä tapahtuma, joka - huolimatta epäpolitisoivasta vajoamisestaan sisäiseksi nahisteluksi - oli lähtenyt liikkeelle byrokraattisen autoritarismin vastaisena ja yksilöä muuttamaan pyrkivänä kampanjana. Vaikka kysymys siitä, missä määrin Kiina tuki Aasian vastarintaliikkeitä, on edelleen monimutkainen, olisi erheellistä nähdä sen taustalla pelkästään kyyninen omaneduntavoittelu, tai ajatella, että Kiinan sisäinen radikalismi 1960-luvulla ei olisi vaikuttanut siihen.

Aasian 1960-luvusta kirjoittaminen johtaa houkutukseen korostaa sen taisteluiden ja liikkeiden keskeisyyttä globaalilla tasolla. Sen vuoksi se voi olla tehokas keino asettaa kyseenalaiseksi tuota aikaa koskevat, Pariisiin ja Berkeleyyn keskittyneet näkemykset, mutta sen riskinä on ajautua tukemaan jälkikäteen Aasian vuosisadan hehkutusta, joka nyt on noussut esiin kaikkialla Italiassa, Federico Rampinin blogista Giovanni Arrighin tarkkaan ja perusteelliseen analyysiin. Mutta hätäinen Aasian konfliktien ylistys ei ole lääke Pariisia ja Berkeleytä kohtaan nostalgiaa tuntevan vasemmiston surumielisyyteen. Sen sijaan, kun nykyisen Aasian nousun nähdään johtuvan täysin sen integroitumisesta globaalin kapitalismin kiertoon, äskettäisen ja yhtenäisen aasialaisen radikalismin muisto kykenee horjuttamaan tätä vallitsevaa kertomusta.

Zengakurenin taistelu on erityisen opettavainen tässä suhteessa, koska Japanin talous kehittyi juuri silloin huomattavasti. Tämä ei vain todista siitä, että kasvu ei tapahtunut täysin vailla konflikteja, vaan tuo esiin myös sen poliittisen dynamiikan, joka hämärretään aina, kun kuvataan suuria aikakausien välisiä siirtymiä: subjektiivisuuden tuotannon.

Liian usein kuulemme sanottavan, että 1960-luvun taisteluita pitäisi arvioida sen käänteen mukaan, jonka historia sai seuraavaksi: Reaganin ja Thatcherin ajan, joka on Italiassa muka alkanut jäljessä Berlusconin myötä, mutta Japanissa johti Rockefeller Centerin, Metro Goldwyn Meyerin jne. ostamiseen. Muiden muassa brittidokumentaristi Adam Curtis on tehnyt allegorian sadusta, miten 60-luvun vaatimus "seurata omia halujaan" on muka kääntynyt kulutuskeskeisyydeksi, yksilöllistymiseksi ja uusliberaaliksi vimmaksi mitata suorituksia.

Sen lisäksi, että nämä vailla mitään katkoksia olevat kertomukset, kuten niiden maailmanhistoriaa koskevat muunnelmat, arvioivat historiallisia liikkeitä pelkästään niiden syyksi pantujen tulosten perusteella, ne myös peittävät näkyvistä sen konfliktin puolen, jota ei ole niin helppoa ottaa haltuun: sen subjektiivisen ulottuvuuden. Zengakurenin taistelut eivät suinkaan sattumalta olleet tiiviissä yhteydessä Japanin naisten liikkeeseen ja sellaisten ryhmien esiinnousuun kuten Shinryaku = Sabetsu to Tatakau Ajia Fujin Kaigi (Aasian naisten kokous diskriminaatiota eli miehitystä vastaan).

Japanilaisten opiskelijoiden taistelut amerikkalaisia sotilastukikohtia vastaan eivät olleet pelkästään geopoliittinen kysymys: niillä oli myös biopoliittinen ulottuvuus, sillä kuten Cynthia Enloe huomauttaa, "tukikohdat ovat keinotekoisia yhteiskuntia, jotka ovat naisten ja miesten sekä eri rotujen ja luokkien välisten epätasa-arvoisten suhteiden tuottamia". Ei ole mahdollista aliarvioida sitä merkitystä, joka oli raiskausten voimakkaalla julkisuuteen tuomisella Yhdysvaltain päätöksessä lopulta vähentää sotilastoimia Okinawalla.

Kuten muuallakin, Japanissa uusia 1960-luvulla syntyneitä subjektiivisuuksia ei otettu haltuun, pikemminkin ne ajautuivat umpikujaan joutuessaan kohtaamaan yhteiskunnan rakenteellisen vastustuksen. Mieluummin kuin painottaa niiden epäonnistumista, romahtamista tai yksinkertaista väsähtämistä kulutuksen nautintojen edessä, on hyödyllistä kysyä, miten nämä subjektiivisuudet vastustivat tai kieltäytyivät sulautumasta modernin politiikan muotoihin ja rituaaleihin.

Tämä jättää auki kysymyksen tietynlaisesta kohtuuttomuudesta tai tilasta, johon myös 1960-luvun jälkeen tulleet poliittiset sukupolvet ovat juuttuneet. Miten ajatella tätä poliittista eroa, jota ei ole otettu haltuun tai imetty tyhjiin? Miten organisoida sitä? Jokaisen yrityksen keksiä uudelleen politiikka täytyy keskittyä tähän kysymykseen. Ja jos, kuten usein näemme väitettävän, maailman taloudellinen ja kulttuurinen keskus on siirtymässä Aasiaan, kenties meidän täytyy siis tarkastella Aasian 1960-lukua, jotta voimme alkaa lukea tätä muutosta muilla tavoin kuin sivilisaation voittokulkuna, maailman historiallisena kohtalona tai markkinalogiikan häviämisenä, joutumatta koskaan kohtaamaan negatiivisen voimaa...

zengakuren

Tulostusversio.