2008-03-03

Kauppatavaranaisia

Luce Irigaray

Kääntänyt: Aura Sevón

Miten käsittää tällainen "normaalin" naisen seksuaalisuuteen kuulumaton "poikkeavuus"? Psykoanalyytikon oheinen tulkinta ei vaikuta kovin luontevalta. Naisen homoseksuaalisuus tuntuu siinä määrin vieraalta hänen "teorialleen" ja kulttuuriselle käsityskyvylleen, ettei hän omien sanojensa mukaan tässä tapauksessa voinut toimia toisin, kuin jättää tapauksesta laatimatta psykonalyyttista tutkimusta.
Jottei tieteellinen uskottavuus olisi liikaa järkkynyt, kiusallinen kysymys vieritettiin nyt anatomis-fysiologiseen lähtokohtaansa. Freudin mukaan oli varmaa, että alkutekijä paikantui sinne; tämä oli kiistämätöntä, päivänselvää. Otaksuman jälkeen analyytikko tästedes väijyi naispotilaassaan anatomisia tunnusmerkkejä, jotka olisivat todistaneet tämän maskuliinisen homoseksuaalisuuden. Nuori tyttö ei poikennut naisellisen kehon tyypistä, hän oli kaunis ja hyvin muodostunut, eikä hänessä edes näkynyt jälkiä kuukautishäiriöistä. Toisaalta hänellä oli isänsä kookas ruumiinrakenne ja pikemminkin terävät kuin tyttömäisen pehmeät kasvonpiirteet, mikä puolestaan viittasi somaattisesti viriiliyteen. Tytön älyllisten ominaisuuksien maskuliinisuus tuki otaksumaa. Psykoanalyytikolla oli kuitenkin toisinaan tapana kieltää itseltään potilaidensa perusteellinen fyysinen tutkimus.

Mitä muita anatomisia todisteita Freud löysi naispotilaansa maskuliinisesta homoseksuaalisuudesta? Mitä hän kykeni näkemään häpeällisen, naamioidun halun takaa? Verhotakseen haavekuvansa anatomis-fysiologiseen objektiivisuuteen hän puhuu nyt pelkästään munasarjoista, jotka lienevät hermafrodiittiset. Tämän jälkeen hän ei enää ota tyttöä vastaan, vaan kehottaa tätä jatkamaan terapiaa naistohtorin praktiikalla.

Varsinaisesti feminiininen homoseksuaalisuus on jäänyt tyystin käsittelemättä, niin nuoren tytön kuin Freudinkin osalta. "Potilas" vaikutti sitä paitsi suhtautuvan hoidon kulkuun välinpitämättömästi, vaikka Freudin mukaan hänen älyllinen osallistumisensa olikin aktiivista. Olisiko transferenssi tapahtunut vain Freudin osalta? Negatiivinen transferenssi. Niin, denegatiivinen.[4] Identifioitua nyt naiseen, joka kaiken lisäksi oli huonomaineinen. Kevytkenkäiseen naiseen, joka eli suloistaan saamillaan ansioilla. Kuinka hän olisi saattanut? Miten analyytikon yliminä olisi antanut hänelle luvan olla vain nainen? Ja sittenkin, tämä olisi ollut ainoa keino olla katkaisematta "potilaan" transferenssia.

Varsinaisesti feminiininen homoseksuaalisuus on jäänyt psykoanalyytikolta käsittelemättä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Freudin kuvaus olisi täysin epätäsmällinen. Vallassa oleva yhteisöllis-kulttuurinen talousjärjestelmä pystyy näet näkemään naisten välisen homoseksuaalisuuden vain joko eräänlaisena animaalisuutena, jota Freud ei tosin näytä tuntevan, tai maskuliinisen mallin jäljittelemisenä. Halujen vuorovaikutus naisten kehojen, ruumiinosien ja sanojen välillä on järjestelmälle mahdoton.
Naisten välistä homoseksuaalisuutta kuitenkin on olemassa. Sitä vain ei sallita muuten kuin prostituoituna maskuliinisille haavekuville. Tavarat eivät kykene suhteutumaan toinen toisiinsa muuten kuin "vartijoidensa" katseen alaisina. Ei tule kysymykseen, että ne pääsisivät itse markkinoille määrittämään oman arvonsa, että ne voisivat puhua toinen toisilleen ja haluta toinen toistaan vailla myyjä-ostaja-kuluttaja-subjektien kontrollia. Hyödykkeiden välinen kilpailusuhdehan on kauppiaiden edun mukaista.

Mitä jos kauppatavarat lakkaisivat lähtemästä markkinoille? Vakiinnuttaisivat omaan keskuuteensa toisenlaisia vuorovaikutus- ja vaihtosuhteita?

Vaihtosuhteita ilman tunnistettavia termejä, ilman tilintekoa ja päätöstä. Ilman yhtä ynnättynä yhteen, ilman tunnusmerkkiä ja mittapuuta. Siellä, missä punainen veri ja teennäisyys eivät enää määrity niiden arvon väärin mittaavien hintalappujen perusteella. Siellä, missä käyttö- ja vaihtosuhteet muuttavat muotoaan. Missä arvoa annetaan muutoin kuin varastoon sulkemalla. Missä luonnon raaka-aineita kulutetaan ammentamatta niitä tyhjiin, ja missä niitä vaihdetaan ilman työtä. Missä luonto voi antaa itsestään suojassa maskuliinisilta transaktioilta. Ilmaista hyvää oloa, vaivatonta hyvinvointia, nautintoa ilman omistusta. Ironiaa laskuille, säästöille, hyödykkeiden ja pääoman kartoittamiselle, ryöstetyille haltuunotoille ja raiskauksille.

Utopiaa? Kenties. Elleivät sitten tämänkaltaiset vaihtosuhteet olisi kautta aikain kalvaneet vallassa olevaa rakennetta, mutta sisäsiittoisuus silkan teennäisyyden valtakunnassa on tullut kieltäneeksi erään yltäkylläisyyden talouden.

Viitteet:

[1] Prefiksi homo viittaa uuslatinalaisessa ranskan kielessä sekä tarkoitteeseen 'mies' että tarkoitteeseen 'ihminen'. Artikkeli perustuu implisiittiseen väitteeseen, että termi homoseksuaalisuus on luonteeltaan maskuliinen sen käsittäessä ensi sijassa vain miesten väliset suhteet, joiden legitimaatioon partiarkaalinen yhteiskuntajärjestys perustuu. Naisten välisille suhteille ei puolestaan ole olemassa artikulaatiotapaa. (Suom. huom.)
[2] Seuraa psykoanalyysia kritisoiva osio, joka kumpuaa pitkälti Freudin artikkelista "Über Die Psychogenese Eines Falles Von Weiblicher Homosexualität" (1920). Teksti löytyy vihdoin myös suomennoksena "Erään naisen homoseksuaalisuuden psykogeneesistä" (2006, suom. Seppo Hyrkäs). En ole kuitenkaan noudattanut alkutekstin käytäntöä siteerata suoraan Freud-käännöstä, vaan olen päätynyt suomentamaan lainaukset osaksi leipätekstiä, sillä tämä parantaa tekstin luettavuutta. (Suom. huom.)
[3] Tässä Irigaray siteeraa Freudia ilman viitettä mihinkään tekstiin.
[4] Suom. kieltävä.

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.