2007-03-19

Kööpenhaminan pinkki kapina
Tanskan nuorisokapina ja eurooppalaisen luovan luokan radikalisoituminen

Alex Foti

Kääntänyt: Toimitus

Nørrebrossa asuinalueen mukautumaton kulttuuri on onnistunut luomaan sillan vaihtoehtonuorison ja ghettonuorison, tai sosiologisemmin sanoen, pääasiassa valkoisen luovan luokan ja pääasiassa maahanmuuttajista koostuvan palveluluokan välille. Asuinalue on pitkään ollut avoin tila nuorille boheemeille ja/tai maahanmuuttajille: sieltä löytyy monia sosiaalisen kanssakäymisen paikkoja, ja sillä on historia arabinuorten ja pääasiassa valkoisten aktivistien välisissä yhteyksissä ja vaihdoissa. Kuten arabitaustainen nuori oli sanonut mellakoiden aikana:"Te autoitte meitä, me autamme teitä". Militantti antirasismi oli avainasemassa epäluottamuksen muurin rikkomisessa ja keskinäisen kunnioituksen luomisessa Kööpenhaminassa, vaikka näiden kahden ryhmän välillä on edelleen syviä eroja. Toisin kuin Pariisissa, missä yliopistoja ja katuja vallanneet, prekaarisuutta ja Ranskan hallitusta vastaan protestoineet opiskelijat eivät pohjimmiltaan löytäneet yhteyttä mellakoijien kanssa (mielenosoitusten aikana oli itse asiassa jännitteitä opiskelijoiden ja ryöstelyyn ja poliisin vastaiseen taisteluun suuntautuneiden lähiönuorten välillä), on Kööpenhaminassa kaiken viimeaikaisen yhteiskunnallisen liikehdinnän yhteydessä nähty valkoisia ja ei-valkoisia nuoria samalla puolella barrikadia.

Suuren mittakaavan mellakat syntyvät spontaanisti vastauksena yksilönvapauksien ja kollektiivisten oikeuksien räikeisiin loukkauksiin sekä ylimielisiin valtiovallan ja poliisivallan väärinkäytöksiin. Ajatelkaa Rodney Kingin oikeudenkäyntiä ja vuoden 1992 mellakoita Los Angelesissa, ajatelkaa poliisien jahtaamien teinien epäonnista sähköiskukuolemaa joka nostatti Pariisin lähiökapinan vuonna 2005, ja voitte ymmärtää miksi Tanskan erikoisjoukkojen rynnäkkö Ungdomshusetin häätämiseksi maaliskuun ensimmäisen päivän varhaisena aamuna oli kuin tulipaloherkkään preeriaan heitetty tulitikku. Mellakat ovat spontaaneja prosesseja, jotka nousevat kun kaikki toiveet protestoinnin ja konfrontaation väkivallattomia keinoja kohtaan murskataan, vallan kuuroudesta johtuen.

Ja tanskalainen valtiovalta on yhtä kuuro kuin se on tyhmä. Kun oikeisto astui valtaan, se käynnisti kulttuurisen ristiretken suojellakseen läntistä maailmaa muslimeiden maahanmuutolta, jonka esitettiin olevan uhka tanskalaiselle kulttuuri-identiteetille. Siirtolaisiin kohdistuvan vihamielisyyden voimakkuus Tanskassa (joka on hyvin natiivienemmistöinen valtio, jolla on hyvin tiukat maahanmuuttolait, jo muutenkin ksenofobisessa EU:ssa) tuli selväksi koko maailmalle pilapiirroskriisin tökerössä käsittelyssä. Profeettaa pilkkaavat pilakuvat olivat konservatiivisen päivälehden poliittinen pääkirjoitus, päivälehden, joka perinteisesti ilmaisee edellämainittuja oikeistolaisia agraarisia intressejä. Ainoastaan panislamilainen tanskalaisten tuotteiden boikotti onnistui painostamaan maan monikansalliset yritykset vaatimaan hienovaraisempaa lähestymistapaa pääministeri Anders Fogh Rasmussenilta.

Itse asiassa pääministerillä - jota Berlusconi suositteli vaimolleen rakastajaksi tämän komean ulkonäön takia (oikeasti!) - on sama sukunimi kuin eurooppalaisen politiikan ykkösnimellä Poul Nyrup Rasmussenilla, joka on eurooppalaisten sosiaalidemokraattien johdossa Strasbourgissa ja vaikutusvaltainen sosialistisessa internationaalissa. Virhe, jonka sosiaalidemokraatit Kööpenhaminassa tekivät myydessään nuorison sosiaalikeskus Ungdomshusetin homofobiselle ja islamofobiselle kristilliselle lahkolle, ja jota pahensi pakkokeinoin toteutettu häätö (jo syyskuussa oli ollut kahakoita, joten oli selvää että Kööpenhaminan nuoriso tulisi räjähtämään seuraavan provokaation myötä), tekee yhden asian selväksi: kaksi Rasmussenia ovat samaa lajia. Euroopan poliitikot, olivat ne sosiaalidemokraatteja, liberaaleja tai konservatiiveja, näyttävät enenevässä määrin erottamattomilta. Ne kaikki jakavat uskollisuuden finanssimarkkinoita ja suuryhtiöitä kohtaan, niillä on repressiiviset ja muukalaisvastaiset vaistot, ja ne nojaavat voimakkaisiin intressiryhmiin ja vanhempiin sukupolviin. Jopa Tanskan valtavirran ammattiliitot alkavat tajuta, että sosiaalidemokraatit eivät ole enää luotettavia työntekijöiden intressien puolustajia, ja silloin kun jotain tapahtuu, ne asettuvat protestoivien opiskelijoiden rinnalle, kuten tapahtui maata ravistelleiden yleislakkojen ja yliopistovaltausten aikana maata ravistelleiden yleislakkojen ja yliopistovaltausten aikana keväällä 2006, jolloin Rasmussen julkisti sosiaaliturvan "uudistuksista", jotka leikkasivat sekä nuorten että vanhojen työläisten etuuksia, ja joita sosiaalidemokraatit vastustivat vain retorisesti. Mutta olisi tyhmää lukea mellakoiden laajuus ja kesto oletettujen tanskalaisten erityispiirteiden piikkiin. Pikemminkin on niin, että sosialistisen menneisyytensä ja libertaarisen nykyisyytensä ansiosta tanskalaisilla liikkeillä on erityisen hyvät edellytykset taistella sekä atlantistisen uuskonservatismin että eurooppalaisen markkinaliberalismin sosiopoliittisia seurauksia vastaan. Kööpenhaminan pinkki kapina voisi olla edelläkävijä yleisemmälle eurooppalaiselle nuorisokapinalle, joka sisällyttäisi laajoja osia niin sanotusta verkko-/jousto-/pätkätyöläisten luovasta luokasta.

Kööpenhaminan mellakat voidaan itse asiassa nähdä Ranskan vuoden 2006 protestien jatkumona, ja molemmat merkkinä radikaalien liikkeiden uudesta vaiheesta sen suvantovaiheen jälkeen, joka seurasi epäonnistunutta yritystä pysäyttää angloamerikkalainen Irakin miehitys. Erityisen houkuttelevaa on nähdä se esimakuna eurooppalaisen luovan luokan yleisestä kapinasta EU:ta hallitsevien eliittien tekopyhyyttä, ylimielisyyttä ja korruptoituneisuutta vastaan, eliittien, joiden legitimiteetin Ranskan ja Hollannin 'ei' murensi, mutta jotka silti pitävät edelleen kiinni vallasta aivan kuin Eurooppa olisi heidän omaisuuttaan. Brysselin huippukokouksen on tarkoitus kaunistella EU:n ympäristöpoliittista ansioluetteloa tehdäkseen sen houkuttelevaksi edes joillekin etuoikeutetun vähemmistön ulkopuolisille.

Myöhemmin maaliskuussa 2007 Berliinin huippukokous (joka tulee julkistamaan Berliinin julistuksen EU:n perustuslain tulevaisuudesta) tulee juhlistamaan Eurooppa-sopimusten puolivuosisataa, mutta se tulee tarkoittamaan eurooppalaisen federalismin kuolemaa ja siirtymää jonkinlaiseen kansallisvaltioiden liittoon, joka on yhtä sotaisa ja rasistinen kuin ensinmainittu ja jolle siirretään jälkimmäisten suvereenisuus.

Nähtäväksi jää, mitä tapahtuu Heilingdamm-Rostockissa kesäkuussa, ja kykenevätkö liikkeet Itä- ja Länsi-Euroopasta haastamaan G8:aa ja valtavia poikkikansallisia poliisivoimia, jotka tulevat suojelemaan sen suljettujen ovien takana tehtäviä päätöksiä. Eurooppalaisen nuorison nousu kapinaan Kööpenhaminassa, Pariisissa ja muualla näyttää olevan osoitus kasvavasta poliittisesta tietoisuudesta ja radikalisaatiosta informaatio-, tieto- ja kulttuurialoilla työskentelevien nuorten ihmisten keskuudessa. Ainoastaan luova luokka voi kääntää Euroopan historian suunnan pois sen nykyiseltä taantumukselliselta polulta kohti vihdoin mulatin eurosukupolven yhteiskunnallista emansipaatiota. Meidän on toimittava nyt radikaalin Euroopan puolesta, yhdistämällä ja luomalla solidaarisuutta merkittävien taistelujen kuten Kööpenhaminan ja Ateenan kapinoiden kanssa: luodaan eurooppalainen tila radikaalille nuorisokulttuurille!

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.