2005-08-10

Postfordistisen työn sanakirja
Kirjaprojektin esittely

Jukka Peltokoski, Jussi Vähämäki, Mikko Jakonen, Akseli Virtanen

3. Käytännön ohjeet

3.1 Aikataulu

Kirjoittajakutsut on lähetetty itse kullekin toukokuun alussa ja kirjan valmistuminen on kaavailtu suhteellisen nopeaksi prosessiksi, sillä määritelmissä ei ole kyse täysmittaisten artikkelien kirjoittamisesta.

1. Ensimmäiset versiot sanojen määritelmistä tulisi olla valmiina elokuun loppuun mennessä. 2. Lokakuussa järjestämme kaikille kirjoittajille yhteisen seminaarin, jossa kirjoittajakaartilla on mahdollista keskustella yhteisesti määritelmistä. Toimituksellinen palaute määritelmistä annetaan ennen seminaaria. 3. Lopulliset versiot määritelmistä työstetään marraskuun loppuun mennessä. 4. Lopullinen toimitustyö tehdään vuodenvaihteessa ja kirja julkaistaan alkukeväästä 2006 Tutkijaliiton uudessa Polemos-sarjassa. 5. Keväällä 2006 järjestetään Tutkijaliiton, Hkkk:n ja HY:n yhteistyönä kirjan käsitteistä intensiivinen luentosarja, jota voi seurata myös netissä tutkimusasema General Intellectin kautta.

3.2 Määritelmien pituus

Määritelmien pituudelle ei ole tarkkoja mittoja. Hyvä määritelmä voi olla yhtä hyvin lyhyt kuin pitkäkin. Jotkut määritelmistä voivat olla lyhyempiä, toiset pidempiä. Kirjasta kokonaisuudessaan ei voi kuitenkaan tulla kymmensivuista vihkosta tai tuhatsivuista ensyklopediaa. Sanakirjan ihannepituus on noin 200-250 sivua, joka viimekädessä antaa puitteet myös määritelmien pituudelle. Se on:

*1500 - 3000 sanaa eli *12000 - 25000 merkkiä eli * 5 -10 liuskaa (1,5 rivivälillä, 12 pisteen fontilla).

3.3 Kirjoitusohjeet

1. Määritelmien ei tarvitse olla kuivakoita.

2. Kirjan toimitustyö tulee toisaalta olemaan vuorovaikutuksellista ja kollektiivista, jolla haluamme korostaa projektin organisatorisesti aktiivista puolta. Toisaalta se tulee kuitenkin olemaan meidän osaltamme painokkaammin muodollista (oikoluku, muotoseikkojen yhdenmukaisuus) kuin sisällöllistä: kukin kirjoittaja(ryhmä) tulee vastaamaan omista määritelmistään. Tämä on osa strategiaamme, jolla pyrimme saamaan esille uusia äänenpainoja ja korostamaan itse-organisoitumista.

3. Sanakirjan määritelmissä ei tarvitse välttämättä olla lainkaan viittauksia, mutta voi myös hyvin olla. Kirjoitusten teknisissä muotoiluissa noudatamme silloin Tiede&edistys-lehdistä löytyvää ohjeistusta. Koska niissä ei kuitenkaan määritellä lähdeluettelon tyyliä, tulee soveltaa seuraavia malleja:

- Yksittäisen teoksen kohdalla: Kosonen, Pekka (1977) Kapitalistisen yhteiskuntamuodon teoriasta. Helsinki: Tutkijaliitto. - Kirja-artikkelin kohdalla: Mäkinen, Matti (1968) Nihilismistä nihilismiin ja takaisin. Teoksessa Blissett, Luther & Giddens, Anthony (toim.) Nihilismin nihilismi, 10-120. London: Sage. - Aikakauslehtiartikkelin kohdalla: Ilkka Niiniluoto (2010) Tulosjohtamisen saavutukset. Tiede&edistys 35(4), 111-112.

Eli kirjoitetaan koko nimet, pääteos kursivoidaan, sivunumerot merkitään ja kaikki tehdään suomeksi. Suomennetuista teoksista merkitään myös suomentajan nimi. Alkuperäisteoksen nimeä ja vuosilukua ei merkitä, ellei tälle ole erityisiä syitä.

Ystävällinen terveisin, Mikko, Jukka ja Akseli

Alustava sanalista

Toim. M.Jakonen, J. Peltokoski, A.Virtanen POSTFORDISTISEN TYÖN SANAKIRJA (Tutkijaliitto, Helsinki 2006)

Aika-elämä / Elämä-aika
Antagonismi /ristiriita – konsensus (repressiivinen siirtymä)
Autonomia / itsenäisyys
Arvo
Biopoliittinen talous
Biopolitiikka (Biovalta)
Brandaus
Etiikka (etiikan tuotanto)
Ergonominen työasento
Exodus
Fetisismi
Free software
General Intellect
Globalisaatio
Historian loppu Henkinen pääoma (ja Sosiaalinen pääoma)
Hyvinvointivaltio
Huomiotalous (huomiovaje)
Identiteetti
Imperiumi
Immateriaalinen / aineeton työ
Informaatioteknologia
Itsevalorisaatio
Joustot
Kansalaistulo (taattu toimeentulo)
Kasvatus
Kierrätys / dyykkaus jne.
Kofeiiniton kahvi /arvoton arvo jne.
Kontrolliyhteiskunta
Konstitutiivinen valta / rakenneperiaate
Kollektiivinen pantti
Kyborgi
Käyttäjä vs. tuottaja
Laatu
Leiri
Levottomuus (historian lopun mielentilat)
Liike
Metropoli
Mimesis
Musiikki
Muisti
Muutos
Oppimisen oppiminen
Opportunisti
Paniikki
Palvelu
Performatiivisuus
Petos
Postfordismi vs. Fordismi
Prekarisaatio
Psyykelääkkeet (huumeet)
Sertifiointi
Siirtolaisuus
Sota
Spektaakkeli
Strategia
Talous ja kieli
Talouden yhteiskunnallistuminen
Tekijänoikeus (Copyright)
Tiimi
Tutkija
Työelämä
Valmentautuminen
Verkosto
Virtuaalinen
Virtuoosi
Väki (Multitudo)
Yritys ilman tehtaita
Yleinen mielipide
Ympäristö (rakennettu ympäristö)

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.