2005-03-02

Mikä on Tutkimusasema General Intellect?

Mikko Jakonen

Muutamien, muun muassa Megafonin ja Tutkijaliiton puitteissa toimivien henkilöiden ideoimana ollaan aloittamassa uudenlaista, laaja-alaista ja yhteen kokoavaa yhteistyöhanketta, joka kulkee nimellä Tutkimusasema General Intellect. Tutkimusaseman tarkoituksena ja toimintasuunnitelmana on julkaista laaja-alaisesti tämän päivän yhteiskunnalliseen muutokseen liittyviä tekstejä. Päätarkoituksena on tuottaa itsenäisiä ja omaehtoisia, uusia käsitteitä, työkaluja ja näkökulmia luovia kirjoituksia.

Tutkimusasema General Intellect on monitieteinen ja hajakeskeinen tapa tehdä tutkimusta ja luoda uusia avauksia yhteiskunnalliseen keskusteluun. Siksi mitään osa-aluetta tai tutkimussuuntaa, kirjoitustyyliä tai intressiä ei ole suljettu pois, vaan perusajatuksena on nimenomaan yhteen kokoava ja kokonaistilannetta hahmottava jatkuvasti liikkeessä ja muutoksessa oleva tutkimusprosessi, jonka ei ole tarkoituskaan koskaan tulla valmiiksi tai päätepisteeseen. Päinvastoin, Tutkimusasema General Intellect olkoon liikkeessään lepäävä emoalus, joka kokoaa tutkimusmatkailijoiden ja luotaimien hankkiman tiedon yhden keskustietokoneen tietokantaan, kaikkien vapaasti käytettäväksi ja edelleen jalostettavaksi.

Tutkimusaseman kolme keskeisintä osastoa, joiden tarkoituksena on osaltaan jäsentää kokonaisuutta ja toisaalta toimia tutkimuksen ohjaajana ja inspiraationa ovat seuraavat:

1) Mielivalta, tai vallanmuodot ilman legitiimiä perustaa
2) Tehtaan liukeneminen yhteiskuntaan: elämän politisoituminen, tuotannon yhteiskunnallistuminen
3) Yhteiskunnan tuottaminen: erilaisten ympäristöjen tuottaminen aivoille, ihmisen muokkaaminen reaktiiviseksi suhteessa ympäristöönsä.

Näiden akselien kautta verkkolehti Megafoni tulee julkaisemaan aluksi oman sivustonsa kautta artikkeleita, avauksia, käännöksiä, analyyseja ja kommentaareja, jotka koskevat edellä mainittuja seikkoja, tai niihin jollain tavalla kytköksissä olevia aiheita. Tutkimusasema General Intellectin on kuitenkin tarkoitus irrottautua myös aivan omaksi sivustokseen vuoden 2005 aikana, jolloin tarkoituksena on myös avata kansainvälinen keskustelufoorumi aiheista kiinnostuneille tutkijoille, opiskelijoille, journalisteille, yhteiskunnallisille toimijoille ja visionääreille. Tarkoituksena on myös käynnistää kansainvälinen yhteistyö ja artikkelivaihto muiden aiheeseen suuntautuneiden lehtien, kuten englantilaisen Ephemeran, ranskalaisen Multitudesin ja italialaisen Derive Approdin kanssa. Yhtenä yhteistyön muotona tulevat olemaan myös seminaarit ja konferenssit, joista esimerkkinä ensi syksynä Venäjällä ja Kiinassa tapahtuva Ephemera-lehden organisoima "Capturing the Moving mind" -konferenssi. Katso aiheesta lisää osoitteista:

http://megafoni.kulma.net/index.php?art=237
http://www.ephemeraweb.org/conference/

Megafoni tulee edelleen jatkamaan toimintaansa itsenäisesti, mutta läheisesti Tutkimusasema General Intellectiin liittyvänä julkaisuna. Edelleen, tutkimusaseman ja Megafonin kautta syntyvistä keskusteluista ja kirjoituksista tullaan julkaisemaan valikoitujen teemojen mukaisesti myös kirjoja, pääosin Tutkijaliiton uuden Polemos -kirjasarjan kautta. Ensimmäisenä julkaisuna tältä projektilta vuonna 2006 tullaan näkemään "Postfordistisen työn sanakirja", joka kokoaa yhteen suomalaisia tutkijoita ja kirjoittajia pohtimaan yhdessä postfordistiseen työelämään liittyvää keskeistä käsitteistöä.

Tutkimusasema General Intellect on avoin ja vapaa foorumi erilaisille julkaisuille. Pyydämme kaikkia aiheesta kiinnostuneita kirjoittajia, kääntäjiä ja ajattelijoita ottamaan yhteyttä projektia koordinoiviin henkilöihin ja tarjoamaan mielenkiintoisia tekstejä julkaistavaksi. Tutkimusasema General Intellectin ohjaimissa ovat tällä hetkellä filosofi, Chydenius instituutin tutkimusjohtaja Jussi Vähämäki (jussi.vahamaki@chydenius.fi), talouden ja filosofian tutkija Akseli Virtanen (akseli.virtanen@hkkk.fi) sekä yhteiskuntatieteen ylioppilas Mikko Jakonen (mijakone@cc.jyu.fi)

Tutkimusasema General Intellect avaa ovensa Jussi Vähämäen laaja-alaisella ja asianomaisiin aiheisiin monipuolisesti pureutuvalla Ihmisen ongelma -tekstillä, joka jakaantuu kuuteen osaan:
I Ihmisluonto ja tietojärjestelmän muutos
II Punkki
III Ihme nimeltä ihminen
IV Uusien osaajien koulutuksesta
V Luovat luokat
VI Aidon ongelma

Toimikoon tämä teksti hyvänä avauksena ja alkumatkan suunnannäyttäjänä. Tutkimusasema General Intellect on käynnissä ja irronnut onnistuneesti kahlitsevien käsitysten painovoimakentästä. Matka kohti uutta ja omaehtoista tulevaisuutta voi alkaa.

Jyväskylässä 20.2.2005
Mikko Jakonen ja tutkimusaseman väki

Tulostusversio.