2004-11-16

Reclaim Your Flexibility

Tapio Laakso

Elämästä epätyypillisten työsuhteiden ketjussa on tullut normaali olotila monelle nuorelle. Vakituinen työpaikka on jotain, mikä kuuluu vanhaan, katoamassa olevaan maailmaan. Opiskeleminen ja opiskelun ohessa tehdyt projektit ja pätkätyöt eivät ole valmistautumista todelliseen työelämään siirtymistä varten, ne ovat itse ura.

Globaali liukuhihna

Vakituisten työpaikkojen katoaminen on konkreettinen ilmentymä koko tuotantotavan murroksesta ja uudelleenorganisoimisesta globaalilla tasolla. Työvoimaa vuokraava yritys on murroksen tyypillinen ilmentymä. Yhtiöistä on tullut loputtomia verkostoja, joiden virtuaaliset liukuhihnat kiertävät maapalloa ristiin rastiin. Solmukohdat kiertyvät globaalien suurkaupunkien ja alueiden ympärille, sinne missä kullakin hetkellä vallitsevat parhaat tuotto-odotukset.

Murtuman synty voidaan ajoittaa vuoteen 1968. Työväestö ja opiskelijat mellakoivat kaikkialla ja kapinoivat tehdasta - vanhan tuotantotavan symbolia - vastaan. Voimansa ymmärtänyt yhteiskunnallinen liike pakotti pääoman voittoja syöviin myönnytyksiin: palkankorotukset, hyvinvointivaltio, sosiaaliturva. Ihmiset kieltäytyivät asettumasta vanhoihin muotteihin, vanhoihin hierarkioihin, vanhoihin töihin. Kamppailu synnytti joustavuuden, jonka kapitalistinen järjestelmä omaksui uudenlaisen tuotantotavan perustaksi.

Sen sijaan että tuote valmistettaisiin alusta loppuun samassa suuressa tehtaassa, tuotantoprosessi hajotettiin tuhansien alihankkijoiden hoidettavaksi. Samalla kommunikaatio otettiin mukaan, tietysti pitämään tuotantoprosessia kasassa, mutta ylipäätänsä kaikkiin työvaiheisiin. Hiljaisen puurtamisen sijasta työntekijät kommunikoivat jatkuvasti ja osallistuvat itse parhaina asiantuntijoina oman työvaiheensa tehostamiseen. Toisaalta erilaisista palveluammateista, informaation käsittelystä, muokkaamisesta ja tuottamisesta, mielikuva- ja elämysteollisuudesta tuli keskeinen osa tuotantoa.

Asiakkaalle on toimitettava juuri oikeanlainen tuote, juuri oikealla hetkellä. Just In Time - olipa kyse sitten siivouksesta tai kännykästä. Tätä joustavuutta yhtiöt vaativat nykyään työvoimalta. Ruuhka-apulaisen pitää olla valmis muuttamaan koska tahansa koko aikataulunsa ja saapumaan paikalle välittömästi, kun työnantaja tarvitsee. Vuokrattava opiskelija on maanantaina lastentarhassa, tiistaina siivoamassa ja perjantaina myymässä jäätelöä.

Aidosti globaalin talouden, globaalien markkinoiden ja neuroottisten voitto-odotusten myötä kilpailu on kiristynyt äärimmilleen. Työvoiman hallintaan liittyvät kustannukset ja riskit pyritään siirtämään tuotantoprosessin alimmille tasoille. Jokainen ihminen muuttuu omaa työvoimaansa myyväksi yritykseksi, joka kilpailee muita yrittäjiä vastaan. Kiina-ilmiössä on kyse juuri tästä. Eurooppalaisten työntekijöiden oikeuksia on mahdollista heikentää uhkaamalla tuotannon siirtämisellä sinne, missä oikeuksien taso on alhaisempi.

Tämän rajoittamattoman kilpailun suurimpia uhreja ovat sekä ympäristö että kaikki ne sadat miljoonat ihmiset kaikkialla maailmassa, jotka eivät kilpailussa pärjää. Kilpailukyvyn takaamisessa, josta kaikki valtaa muka käyttävät meille päivittäin kertovat, on kyse halusta tuhota sinun tai jonkun muualla asuvan kaltaisesi hyvinvointi. Kilpailukyvyn takaaminen merkitsee heikennyksiä ympäristölainsäädäntöön ja työntekijöiden oikeuksiin, palkkojen polkemista, huonompaa sosiaaliturvaa ja jatkuvaa epävarmuutta.

Epävarmuuden aika

Pätkätyö tuo pätkäpalkan. Tietoisuus siitä, että työsuhde voi loppua milloin tahansa tarkoittaa jatkuvaa elämän epävarmuutta ja turvattomuutta. Työsopimus kirjoitetaan aina kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Sopimusaikanakin työ voi loppua milloin tahansa, sillä ruuhka-apulaista ei tarvitse pyytä töihin ellei ruuhkaa ole. Jäätelönmyyjä ei voi koskaan olla varma tuloistaan, koska sateella ei ole töitä.

Prekariaatti koostuu näistä joustavista ja epävarmuudessa elävistä työvoiman kerroksista. Konkreettiset tilanteet, joissa ihmiset elävät ja joutuvat kohtaamaan epävarmuuden, ovat äärimmäisen moninaisia. Prekariaatti kätkee taakseen laajan prosessin, johon yhdistetään:

  1. Työsuhteiden luonteen muuttuminen. Osa-aikatyö, määräaikaiset työsopimukset, freelance-työ, vuokratyövoiman käyttö, projektityö ja konsultointi ovat osa muutosta.
  2. Työajan ja -paikan liukeneminen. Työaika joustaa, on osa-aikaista ja jopa ennustamatonta. Työpaikka voi olla kotona tai vaihdella jatkuvasti esimerkiksi sen mukaan, missä lastentarhassa tänä aamuna tarvitaan sijaista.
  3. Vaikeasti mitattavat henkilökohtaiset ominaisuudet ovat keskeinen osa CV:tä. "Saavatko viimeisimmät muotitrendit sinut pursuamaan intoa? Viihdytkö ihmisten parissa? [...] Kiireenkin keskellä säilytät rauhallisuutesi ja iloisuutesi." (http://www.hm.com) Lisäksi ei liene vaikeaa arvata, että tietynlainen ulkonäkö ja vaatetus ovat myös osa vaatimuksia.
  4. Palkkojen leikkaukset ja joustavuus, työntekijän oikeuksien ja sosiaaliturvan heikennykset.
  5. Lisäksi palkka voi puuttua kokonaan kuten äitien työstä tai työntekijällä ei ole lainkaan oikeuksia, kuten paperittomien siirtolaisten tapauksessa.

Kyse ei ole ainoastaan epävarmasta toimeentulosta vaan kaiken lävistävästä voimattomuudesta hallita omaa elämää. Paperittomat siirtolaiset ja yhdysvaltalaiset työssäkäyvät köyhät ovat pari ääriesimerkkiä, puhumattakaan köyhissä maissa elävistä. Epävarmuuden sukupuolistuminen ja etnisöityminen ovat kuitenkin kaikkialla tärkeitä prekariaatin sisäisen monimuotoisuuden piirteitä.

Hallinnollisesti prekariaatin työ ja elämäntilanne on määritelty "epätyypilliseksi". Jatkuva kokoaikatyö on edelleen työntekijän normaalistatus, joka on oletuksena työvoiman hallinnoinnissa ja sosiaaliturvassa. Tämä on valitettavasti pitkälti myös ammattiliittojen lähtökohta työntekijöiden oikeuksien puolustamiselle.

Kaikki yhdell sivulla.

Tulostusversio.