2004-03-30

Kohti vapaata yhteisöä
Libre Society -manifesti

David Berry, Giles Moss

Kntnyt: Paavo Parkkinen

Ryhmittymä erilaisia etupiirejä pyrkii lisäämään omistustaan ja kontrolliaan luovuudesta. Ne väittävät tarvitsevansa uusia lakeja ja oikeuksia, jotka sallivat niiden kontrolloida ajatuksia ja ideoita, ja suojata niitä hyväksikäytöltä. Ne sanovat, että se rikastuttaa elämäämme, luo uusia tuotteita ja suojaa tulevaisuuden hyvinvoinnin mahdollisuudet. Mutta tämä on täydellinen katastrofi luovuudelle, jonka terveys riippuu jatkuvasta vapaasta ja avoimesta keskustelusta menneiden ja nykyisten ideoiden välillä.

- Vastauksena tähän, haluamme puolustaa omistuksesta vapaiden ajatusten ja ideoiden luovan alueen käsitettä.

1.

Liikevoitolla on uusi ihastuksen kohde. Todellakin, voiton tavoittelijat julistavat nyt häpeämättömästi olevansa luovuuden ja luovien tosi ystäviä. Kaikkialla he vakuuttavat "Me tuemme ja suojaamme ajatuksia ja ideoita. Luovuus on meidän alaamme ja se on turvassa meidän käsissämme. Me olemme luovuuden tosi ystäviä!"

2.

Ystävyyden julistuksiin tyytymättöminä nämä voiton tavoittelijat ovat innokkaita muuttamaan teoiksi mieltymyksensä luovuutta kohtaan. "Teot puhuvat enemmän kuin sanat" kapitalistikulttuurissa. Osoittaakseen kiintymyksensä voiton tavoittelijat käyttävät lakia, kuten immateriaalioikeuksia, vahtiakseen ajatuksia ja ideoita ja suojellakseen niitä niiltä, jotka yrittävät väärinkäyttää niitä. Kun me olemme öiseen aikaan kuolleita maailmalle, voiton tavoittelijat ovat keskittyneet immateriaaliomaisuuden keräämiseen hämmästyttävällä vauhdilla. Yhä suurempi osa luovasta alueesta joutuu niiden yksinomaiseen hallintaan.

3.

Sen pitäisi herättää epäilyksiä, että voiton tavoittelijat ovat nykyään niin suojelevaisia luovuutta kohtaan, yrittäen mustasukkaisesti kontrolloida ajatuksia ja ideoita. Ne väittävät olevansa ystäviä, mutta me tiedämme, että ystävyys ei ole sama asia kuin riippuvuus. On täysin eri asia sanoa "Olen sinun tosi ystäväsi, koska tarvitsen sinua", kuin "Tarvitsen sinua, koska olen sinun tosi ystäväsi". Mutta miten voimme ratkaista tämän? Miten voimme erottaa tosi ystävän väärästä? Missä tahansa ystävien välisessä suhteessa pitäisi kysyä "Hyötyvätkö molemmat osapuolet tasapuolisesti?"

4.

Voiton tavoittelijoiden kyltymätön voitonjano selvästikin hyötyy ystävyydestä luovan kanssa. Immateriaalioikeuksien käytön kautta - tekijänoikeuksien, patenttien ja tavaramerkkien muodossa - ajatukset ja ideat voidaan muuttaa tavaroiksi, joita voidaan hallita ja jotka voidaan omistaa. Siten voidaan luoda keinotekoinen niukkuus. Mutta toisin kuin fyysisiä objekteja, ajatuksia ja ideoita voidaan jakaa, kopioida ja käyttää uudelleen niiden vähentymättä. Jonkin ajatuksen alkuperäisen keksijän mahdollisuus käyttää ajatusta ei katoa tai vähene, vaikka samaa ajatusta hyödyntäisi kuinka moni muu tahansa. Kun luovista tiedon ja ideoiden virroista tulee harvinaisia tuotteita, joilla käydään kauppaa markkinoilla, on niillä mahdollista ansaita paljon rahaa. Ja yhä enenevässä määrin immateriaaliomaisuus luo voiton tavoittelijoille valtavia rikkauksia. Tosiaankin, immateriaalinen työ (informaatioon, tietoon ja kommunikaatioon perustuva työ) on korvannut teollisen tuotannon rikkauden päätuottajana teknologisen kapitalismin aikakautena. Immateriaalioikeuksiin koodattu luovuuden ja liikevoiton välinen suhde voidaan sellaisenaan nähdä tämän laajemman tuotantoprosessin rakennemuutoksen perustekijänä.

5.

Monille meistä immateriaalioikeudet herättävät yhä romanttisia mielikuvia yksittäisistä taiteilijoista ja kirjaililijoista suojelemassa hengentuotteitaan. Ei siis ole yllättävää, että näemme immateriaalioikeudet jonain, joka puolustaa luovien oikeuksia ja etuja. Ehkäpä jonain erillisenä ja kaukaisena aikana tällä harhaanjohtavalla käsityksellä oli hieman kunniallisuutta. Mutta tämä romanttinen näkemys sopii huonosti yhteen kapitalistisen 'todellisuuden' kanssa. Luovista on tullut työntekijöitä ja heidän työnantajansa anastaa ja muuttaa omaisuudekseen kaikki heidän ajatuksensa ja ideansa. Voiton tavoittelijat käyttävät immateriaalioikeuksia kootakseen työntekijöidensä ja muiden luovat tuotokset. Lisäksi ne jatkuvasti painostavat päättäjiä jatkaakseen immateriaalioikeuksien voimassaoloaikaa.

6.

Luova moninaisuus on joutumassa tuottamiensa ajatusten ja ideoiden käytön ja uudelleentulkinnan ulkopuolelle. Lisäksi tätä oikeudellista ulkopuolelle sulkemista tuetaan nykyään teknologisin keinoin. Voiton tavoittelijat käyttävät teknologiaa toteuttaakseen immateriaalioikeuksia käyttäen hyväkseen koodia, joka ohjaa informaatiota, kommunikaatiota, tietoverkkoja ja tietokoneita. Digitaalisten oikeuksien hallintaohjelmien käyttö esimerkiksi lukitsee hengentuotteet, estäen kopioinnin, muokkauksen ja uudelleenkäytön. Nykyisenä teknologisen kapitalismin aikana julkisia väyliä ajatusten ja ideoiden vapaalle virtaukselle tuhotaan tasaiseen tahtiin - vapautta käyttää ja uudelleen tulkita töitä rajoitetaan laillisin perustein, mutta teknologisia keinoja käyttäen.

7.

Tällainen kehitys on täydellinen katastrofi luovuudelle, jonka terveys riippuu jatkuvasta keskustelusta ja vastakkainasettelusta menneiden ja nykyisten ideoiden välillä. On häpeällistä, että luova moninaisuus suljetaan ajatusten ja ideoiden käytön ulkopuolelle. Luovuus ei ole koskaan yhden tekijän tai itsenäisen neron tuote. Se on aina velkaa muiden inspiraatiolle ja aikaisemmille töille, olivatpa niiden tekijät sitten ajattelijoita, taiteilijoita, tiedemiehiä, opettajia, rakastajia tai ystäviä. Luovuus, näiden singulariteettien yhteensulautumispisteenä, ei voi säilyä sosiaalisessa tyhjiössä. Ajatukset ja ideat ovat riippuvaisia sosiaalisesta elämästään, eikä voisikaan olla toisin.

8.

Vertauskuvana voidaan käyttää jokapäiväistä kieltä, siis kommunikaation ymmärtämisessä käytettävien merkkien, symbolien, eleiden ja merkityksien järjestelmää. Puhuttu kieli on yhteistä meille kaikille. Merkityksellinen lausahdus on mahdollinen vain hyödyntämällä puhujien ja kuuntelijoiden kielellisessä yhteisössä vapaasti kiertäviä sanoja. Kieltä ei siten omista kukaan ja se on vapaata. Kuvittele nyt tuhoisa tilanne missä näin ei olisikaan. George Orwellin dystopia 1984 - ja vapaalle ajattelulle uuskielellä tehty väkivalta - auttaa havainnollistamaan tilanteen. Samalla tavalla ajatusten ja ideoiden hallitseminen ja omistaminen on uhka luovalle mielikuvitukselle ja ajattelulle, ja siten myös vakava vaara sille, mitä me hellitellen kutsumme vapaudeksemme tai itseilmaisuksemme.

9.

Aiemmin luova moninaisuus on voinut päättää joko mukautua tai kapinoida vastaan. Mukautuessaan heistä tuli luovuudeltaan elottomia, kyvyttömiä luomaan uusia yhteisvaikutuksia ja ideoita, pelkkiä niiden yhdenmukaistettujen tavaroiden kuluttajia, jotka yhä enenevässä määrin kyllästävät kulttuurielämää. Kapinoidessaan vastaan he jatkoivat ajatusten ja ideoiden käyttöä immateriaalioikeuksista huolimatta. Mutta silloin heidät leimattiin "piraateiksi", "varkaiksi" tai jopa "terroristeiksi", rikollisina vastuullisiksi globaalin valtiovallan oikeusistuimille. Toisin sanoen, voiton tavoittelijat julistavat pysyvän poikkeustilan, poliittisen hätätilan, jolla sitten oikeutetaan valtiovallan pakottava käyttö ja repressio vasta kriminalisoitua luovuuden kulttuuria vastaan. Kuten aiomme esittää, kasvava joukko luovia on myös siirtymässä kapinoinnin ulkopuolelle aktiivisella vastarinnalla nykyistä järjestelmää kohtaan, sekä luomalla ajatuksien ja ideoiden virroille vaihtoehtoisia luovia alueita.

10.

Kaikelle mitä sanomme tulee löytymään välittömiä vastalauseita. Voiton tavoittelijat muuttuvat käännyttäjiksi ja sanovat, "Jos ei ole luovuuden yksityisomistusta, niin ei ole myöskään mitään kannustinta tuottaa uutta!" Ajatus siitä, että omistusoikeus tietoon ja ideoihin edistäisi luovuutta on häpeällinen, vaikka se vaikuttaisi kuinka uskottavalta voiton tavoittelijoiden lyhytnäköisestä näkökulmasta. On selvästi nurinkurista väittää, että luovuus kukoistaisi kun vapaus käyttää ajatuksia ja ideoita puuttuu. Naureskeltuamme tälle älyttömyydelle hieman, meidän täytyy kääntää tällainen ajattelu oikein päin.

11.

Tämän "kannustinväitteen" mukaan luovuutta (eli taidetta, musiikkia, kirjallisuutta, suunnittelua ja teknologiaa) ei ole voinut olla ennen kuin voiton tavoittelijat omistivat ja kontrolloivat ajatuksiamme ja ideoitamme. Tämä vaikuttaa puhtaalta kuvittelulta. Historioitsijat väittävät yhtenään, että luovuus oli hyvissä voimin esikapitalistisena aikana, ennen immateriaalioikeuksien keksimistä. Mutta voimme silti myöntää, että historia on nykyään riittävän suurelta osin fiktiota, jotta luovuuden ja luovien aikaisempia ruumiillistumia voidaan epäillä. Ehkäpä omituisemmin se tosin merkitsee myös sitä, että tälläkään hetkellä ei voi olla minkäänlaista luovaa toimintaa immateriaalioikeusjärjestelmän ulkopuolella. Tämä on ristiriidassa tämän hetkisten kokemuksiemme kanssa historiallisina näyttelijöinä ja todistajina. Voimme nyt olla varmoja sellaisesta minkä olemme aina tienneet - luovuus ei ole pelkistettävissä immateriaalioikeuksien hyväksikäytöksi.

12.

Erilaisten luovien medioiden parissa - esim. musiikki, taide, suunnittelu, ohjelmistot - toimivien verkottuneiden ryhmien keskuudessa on syntymässä uusi globaali liike. Nämä ryhmät tuottavat ajatuksia, ideoita ja taidetta, jotka ovat olemassa nykyisen immateriaalioikeusjärjestelmän ulkopuolella. Näin ollen esimerkiksi vapaiden ohjelmistojen liikkeen hengentuotteita voivat kaikkia tutkia, haastaa ja muokata. Tässä tieto ja ideat jaetaan, kilpailutetaan ja tulkitaan uudelleen luovien kesken ystävien tavoin. Kuten kielen merkit ja symbolit, heidän ideansa ovat julkisia, eikä niitä omista kukaan. Nämä ryhmät ovat muodostamassa todellista vaihtoehtoa liikevoiton koneistoa vastaan - rakentamassa uudenlaista luovan elämän mallia, joka kuvastaa luovan moninaisuuden voimaa ja haluja.

13.

Tunnustuksen antamisen ja jakamisen periaatteiden myötä aikaisemmat teokset ja ideat saavat näissä yhteisöissä tunnustuksen. Tämä tarkoittaa, että vaikka teoksia kopioidaan, muokataan ja yhdistellään uusiksi teoksiksi, niin silti aikaisempia teoksia arvostetaan niiden antamasta panoksesta luovuuden kokonaisuuteen. Tunnustuksen antamisen ja jakamisen periaatteet ovat vapaiden ohjelmistojen liikkeen muodostava periaate, ja sen luovan elämän uuden mallin kromosomeja, jonka kanssa niiden sosiaaliset käytännöt ovat läheisiä.

14.

Nämä liikkeet ovat ottaneet käyttöön nerokkaan "virusmaisen" keinon nimeltään copyleft, joka toteutetaan julkisten lisenssien avulla. Näin varmistetaan, että ajatukset ja ideat eivät ole kenenkään omaisuutta, ja samalla taataan, että myös tulevaisuudessa näihin ajatuksiin ja ideoihin perustuvat yhdistelmät säilyvät yhtälailla avoimina kaikkien käytettäväksi. Kun copyright toimii lain välityksellä estääkseen ajatusten ja ideoiden muokkauksen ja uudelleenkäytön, niin copyleft takaa että ne pysyvät vapaasti saatavilla eikä niitä voi muuttaa tavaramuotoon. Tällä tavalla copyright ('all rights reserved') käännetään jaloilleen copyleftissä ('all rights reversed'). Nyt se seisoo luovuuden kannalta oikein päin ja voi jälleen katsoa luovuutta silmiin.

15.

Uskomme, että luovan moninaisuuden pitäisi omaksua ja puolustaa näiden ryhmien ideoita ja toimintatapoja sekä sitä tähän aikaan sopimatonta luovan elämän mallia, minkä kanssa ne ovat läheisiä. Todellakin, meidän, jotka olemme jo aikamoinen joukko, täytyy puolustaa näitä ideoita ja käytäntöjä. Koska vain luova moninaisuus tulee määräämään toteutuuko tämä aikakautemme mahdollinen muodonmuutos.

16.

Juuri kun voitontavoittelijoiden immateriaalioikeusjärjestelmän väkivalta pyrkii vahvistumaan, todellinen vastavoima alkaa nyt asettua vastatusten sen kanssa. Todellakin, näiden verkostomaisten ryhmien näkemykset ja käytännöt voimistuvat uhmakkaasti, syventyen ja laajentuen eri muotoisten medioiden välityksellä. Ne tarjoavat näkemyksen muodostumassa olevasta luovasta alueesta, joka tukee ajatusten ja ideoiden virtoja, jotka jaetaan vapaasti ystävien kesken. Nämä ryhmät toimivat tavalla, joka on vastoin aikaamme ja, toivottavasti, mahdollisen tulevan ajan hyödyksi - luovuus on vastustuksen luomista nykyisyydelle.

LibreSociety.Org kotisivu: http://www.libresociety.org/

Tulostusversio.