2003-10-21

Aguascalientes on kuollut...
Kauan eläköön Caracoles

Markus Termonen

Caracoles

Kirjoituksen kolmannessa luvussa vanha Antonio kertoo Marcosille vanhan tarinan taivaan kannattajasta, jonka on pysyttävä aina tarkkaavaisena voidakseen herättää toiset kannattajat, kun pahuus laskeutuu ja maa joutuu vaikeuksiin. Tämä kannattaja kantaa rinnallaan simpukkaa [caracol], kuuntelee siitä maailman ääniä ja käyttää sitä toisten kannattajien kutsumiseen, mutta ennen kaikkea hän käyttää sitä, ettei unohtaisi tehtäväänsä.

"Caracoles" on se korvaava rakenne, jonka zapatistit ovat muodostaneet "Aguascalientesin" tilalle. Jokaisessa "caracolissa" on rakennus nimeltä "Casa de la Junta de Buen Gobierno" [Hyvän Hallinnon Juntan Talo]. "Aguascalientesin" kuoleman ja "Caracolesin" syntymän juhla järjestettiin Oventikissa 8.-10.8.2003. Juhlien yhteydessä pelattiin myös kansainvälinen koripalloturnaus ja kuultiin "Radio Insurgenten" ensimmäinen "intergalaktinen" lähetys.

Kirjoituksen kuudenteen lukuun sisältyy Marcosin ilmoitus kunkin "hyvän hallinnon juntan" nimestä sekä niiden ensimmäisistä säännöistä:

"Autonomisten kuntien ja yhteisöjen epätasapainoisen kehityksen ehkäisemiseksi.

Autonomisten kuntien kesken sekä niiden ja hallituksen kuntien välillä ehkä syntyvien konfliktien välittämiseksi.

Autonomisia neuvostoja vastaan tehtyjen ihmisoikeusrikkomussyytösten, -protestien ja -erimielisyyksien käsittelemiseksi, niiden todenmukaisuuden tutkimiseksi, Kapinallisten ja Zapatististen Autonomisten Neuvostojen määräämiseksi korjaamaan nämä virheet ja niiden suostumuksen tarkkailemiseksi.

Kapinallisissa ja Autonomisissa Zapatistikunnissa täytäntöönpantavien projektien ja yhteisötöiden tarkkailemiseksi, pitämiseksi huolta siitä, että ne toteutetaan yhteisöjen hyväksymissä aikarajoissa ja niiden hyväksymin keinoin; Kapinallisten ja Autonomisten Zapatistikuntien yhteisöprojektien tuen edistämiseksi.

Niiden lakien täyttymisen valvomiseksi, jotka, yhteisöjen yleisellä hyväksynnällä, ovat toiminnassa Kapinallisissa Zapatistikunnissa.

Kansallisen ja kansainvälisen kansalaisyhteiskunnan palvelemiseksi ja ohjaamiseksi, jotta ne voivat vierailla yhteisöissä, pystyttää rauhanleirejä, toteuttaa tutkimusta (sellaista, joka tarjoaa hyötyjä yhteisöille) ja mitä tahansa muuta kapinallisten yhteisöjen sallimaa toimintaa.

Kapinallisten ja Autonomisten Zapatistikuntien compañerojen ja compañerain kapinallisyhteisöjen ulkopuolisiin toimintoihin ja tapahtumiin osallistumisen edistämiseksi ja sallimiseksi, EZLN:n CCRI-CG:n suostumuksella; ja näiden compañerojen ja compañerain valitsemiseksi ja valmistamiseksi.

Lyhyesti, pitämiseksi huolta siitä, että kapinallisilla zapatistimailla hallitsevat, totellen hallitsevat, 'Hyvän Hallinnon Juntat' muodostetaan elokuun 9. päivänä 2003.

Ne tulevat sijaitsemaan 'Caracoleissa', yksi juntta kussakin kapinallisessa maakunnassa, ja sellaisen tulevat muodostamaan yksi tai kaksi delegaattia kustakin kyseisen maakunnan Autonomisesta Neuvostosta.

Seuraavat asiat tulevat yhä olemaan Kapinallisten ja Autonomisten Zapatistikuntien yksinomaisia hallinnollisia tehtäviä: oikeuden jakaminen; yhteisöjen terveys; koulutus; asuminen; maa; työ; ruoka; kauppa; informaatio ja kulttuuri; ja paikallinen liikenne.

Alkuperäiskansojen Salainen Vallankumouksellinen Komitea tulee jokaisella alueella valvomaan Hyvän Hallinnon Juntan toimintoja estääkseen korruption, suvaitsemattomuuden, epäoikeudenmukaisuuden ja poikkeamisen 'hallitse totellen' -zapatistiperiaatteesta.

[...]

'Hyvän Hallinnon Junttien' ensimmäisiin sääntöihin kuuluvat seuraavat:

1. Kansalliselta ja kansainväliseltä kansalaisyhteiskunnalta tulevien lahjoitusten ja avun korvamerkitsemistä kenellekään tietylle henkilölle, yhteisölle tai Autonomiselle Kunnalle ei enää sallita. Hyvän Hallinnon Juntta päättää, arvioituaan yhteisöjen olosuhteet, minne tuo apu on tarpeen kohdistaa. Hyvän Hallinnon Juntta tulee määräämään kaikille projekteille 'veljeysveron', joka on 10% projektin kokonaishinnasta. Toisin sanoen, jos yhteisö, kunta tai kollektiivi saa taloudellista tukea johonkin projektiin, sen täytyy antaa 10% Hyvän Hallinnon Juntalle, jotta se voi korvamerkitä sen toiselle yhteisölle, joka ei vastaanota apua. Tavoitteena on jossain määrin tasapainoittaa vastarintayhteisöjen taloudellista kehitystä. Tähteitä, hyväntekeväisyyttä ja projektien määräämistä ei tietenkään tulla hyväksymään.

2. Ainoastaan Hyvän Hallinnon Juntassa rekisteröidyt henkilöt, yhteisöt, osuuskunnat ja tuottajat ja kauppayhdistykset tullaan tunnustamaan zapatisteiksi. Tällä tavoin estetään zapatistiksi tekeytyminen sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät ainoastaan ole ei-zapatisteja, vaan jopa anti-zapatisteja (sellainen on joidenkin luonnonmukaisten kahvintuottajien ja kauppaosuuskuntien tapaus). Ylimäärät ja bonukset zapatistiosuuskuntien ja -yhdistysten tuotteiden myynnistä tullaan antamaan Hyvän Hallinnon Juntalle niiden compañerojen ja compañerain auttamiseksi, jotka eivät saa kaupaksi tuotteitaan tai jotka eivät vastaanota minkäänlaista apua.

3. Ei ole epätavallista, että epärehelliset ihmiset pettävät kansallista ja kansainvälistä kansalaisyhteiskuntaa, esitellen itsensä zapatisteina, väitetysti lähetettyinä 'salaisiin tai erikoistehtäviin', pyytääkseen rahaa sairaille ihmisille, projekteille, matkoihin tai vastaavan luontoisiin asioihin. Joskus he menevät niin pitkälle, että tarjoavat koulutusta väitetyissä, ja valheellisissa, EZLN:n 'turvataloissa' Mexico Cityssä. Ensinmainitussa tapauksessa intellektuellit, taiteilijat ja ammatti-ihmiset, ja useammat kuin muutamat paikallishallinnon virkamiehet, ovat tulleet petetyiksi. Jälkimmäisessä tapauksessa valheen uhreja ovat olleet nuoret opiskelijat. EZLN korostaa, ettei sillä ole mitään 'turvataloa' Mexico Cityssä ja että se ei tarjoa minkäänlaista koulutusta. Nämä huonot ihmiset ovat raporttiemme mukaan mukana rosvouksessa, ja saamansa rahan, jota he muka pyytävät yhteisöille, he käyttävät omaksi henkilökohtaiseksi hyödykseen. EZLN on nyt aloittanut tutkimuksen määrittääkseen, kuka on vastuussa sen nimen anastamisesta ja hyvien sekä rehellisten ihmisten huijaamisesta. Koska on vaikeaa ottaa yhteyttä EZLN:n yleiskomentoon sen vahvistamiseksi, onko se-ja-se henkilö EZLN:n tai sen tukikohtien osa, ja onko se, mitä he sanovat totta vai ei, nyt on otettava yhteyttä vain Hyvän Hallinnon Juntaan (siihen, joka on alueella, jolta 'huijaaja' sanoo olevansa), ja muutaman minuutin sisällä kerrotaan, onko se totta vai ei ja onko kyseessä zapatisti vai ei. Tätä tarkoitusta varten Hyvän Hallinnon Juntat tulevat ottamaan käyttöön todistuksia ja valtuutuksia, jotka on kuitenkin yhä vahvistettava.

Hyvän Hallinnon Juntat tulevat toteuttamaan nämä ja muut päätökset (haluan selventää, että niitä ei kutsuta sillä nimellä sen vuoksi, että ne olisivat jo 'hyviä', vaan niiden selväksi erottamiseksi 'huonosta hallinnosta').

Ja niin, 'kansalaisyhteiskunta' tulee nyt tietämään, kenen kanssa on päästävä sopimukseen projekteista, rauhanleireistä, vierailuista, lahjoituksista jne. Ihmisoikeuksien puolustajat tulevat nyt tietämään, kenen puoleen niiden on käännyttävä koskien saamiansa valituksia ja keneltä heidän pitää odottaa vastausta. Armeija ja poliisi tietävät nyt, kenen kimppuun hyökätä (pitäen vain mielessä, että me, siis EZLN, olemme jo siellä). Media, joka sanoo sen, minkä sanomisesta sille maksetaan, tietää nyt ketä panetella ja/tai kenet jättää huomioimatta. Rehellinen media tietää nyt, mihin mennä pyytääkseen haastatteluita tai kertomuksia yhteisöistä. Liittovaltion hallitus ja sen 'valiokunnan jäsenet' tietävät nyt, mitä heidän on tehtävä voidakseen lakata olemasta. Ja Rahan Valta tietää nyt, ketä sen on pelättävä."

EZLN

Marcosin kirjoitus kokonaisuudessaan englanniksi.

Viite(*):

Naisten vallankumouslaki
Oikeutetussa taistelussaan kansamme vapauden puolesta, EZLN ottaa naiset mukaan vallankumoukselliseen taisteluun, riippumatta heidän rodustaan, uskostaan, ihonväristään tai poliittisesta suuntautumisestaan, ja vaatii ainoastaan, että he yhtyvät alistetun kansan vaatimuksiin ja että he noudattavat vallankumouksen lakeja ja määräyksiä. Tämän lisäksi, ottaen huomioon naistyöläisten aseman Meksikossa, vallankumous tukee heidän oikeutettuja vaatimuksiaan tasa-arvosta ja oikeudenmukaisuudesta alla olevan naisten vallankumouslain mukaisesti:
1. Naisilla on rodustaan, uskostaan, ihonväristään tai poliittisesta suuntautumisestaan riippumatta oikeus ottaa osaa vallankumoukselliseen toimintaan halunsa ja kykyjensä mukaan.
2. Naisilla on oikeus työhön ja oikeudenmukaiseen palkkaukseen.
3. Naisilla on oikeus päättää, montako lasta he haluavat hankkia ja hoitaa.
4. Naisilla on oikeus ottaa osaa yhteisön asioiden hoitoon ja toimia johtotehtävissä, jos heidät niihin valitaan vapaasti ja demokraattisesti.
5. Naisilla ja heidän lapsillaan on oikeus terveydenhoitoon ja ravintoon.
6. Naisilla on oikeus koulutukseen.
7. Naisilla on oikeus valita kumppaninsa, eikä heitä saa pakottaa avioliittoon.
8. Perheenjäsenillä ja muukalaisilla ei ole oikeutta pahoinpidellä tai fyysisesti vahingoittaa naisia. Raiskauksista ja raiskausyrityksistä tulee rangaista ankarasti.
9. Naisilla on oikeus tulla johtoasemaan järjestössä ja heillä on oikeus sotilasarvoihin vallankumousarmeijassa.
10. Naisilla on kaikki Vallankumouslakien ja -määräysten määrittelemät oikeudet ja velvollisuudet.

Kaikki yhdellä sivulla.

Tulostusversio.